Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry (Kiltapiiri)

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry perustettiin 23.5.1965 Seinäjoella. Se on Suomen ensimmäinen rekisteröity  kiltapiiri Suomessa.

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n tehtävänä ovat sotiemme veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville, maanpuolustustahdon lujittaminen, oikean maapuolustustietouden jakaminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -harrastuksen kehittäminen.

Kilta pyrkii mahdollisuuksiensa sekä sääntöjensä mukaisesti toimimaan yhdyssiteenä ja avustajana kaikkien jäsenjärjestöjensä hankkeiden ja tapahtumien toteuttamisessa. Kilta toimii kiinteässä yhteistyössä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä puolustusvoimain kanssa.

Seinäjoen Soilaspiirin Killan logo 2018.

 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd- museon alasalissa SeiSpKillan pysyväisnäyttely

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Mikko S. Säntti

 

Puheenjohtaja Mikko S. Säntti

Puh. 040-550 9798

S-posti: mikko.santti(at)luukku.com

Sihteeri Marko Pänkälä

 

 

 

 

Puh. 0400-565 300
S-posti: marko(at)redball.fi

 

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry 1965

Everstiluutnantti (evp) Jarmo Seppä luovuttaa puheenjohtajalle Killan standaarin

Seinäjoen Soilaspiirin Killan logo, jonka on suunnitellut sihteeri Marko Pänkälä 2018.

Sihteeri Marko Pänkälä onnittelee puheenjohtajaa Mikko S. Sänttiä

Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunnan perustaminen yleisesikunnan käskyllä tammikuun 23. päivänä 1932.
Esikunta toimi varatuomari Ilmari Talvitien omistamassa rakennuksessa ensimmäisenä toimintavuonnaan 1932.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta muutti Ilkantien varteen (Itikanmäki), entisen Verkatehtaan hallintorakennukseen 1933 alussa.
1960-luvun lopulla rakennettiin kantatie 67, jonka vuoksi tykkihalli, esikuntarakennus ja sotilaspiirin päällikön asunto purettiin.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta pääsi muuttamaan uuteen Valtion Virastotaloon vuoden 1968 loppupuolella ja toimi siellä loppuvuoteen 1992 saakka.
(Lainaus: ”ISÄNMAAN ASIALLA” maanpuolustustyötä Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen Sotilaspiirin 60 vuotta 1932-1992, Toimittanut everstiluutnantti (evp) Jarmo Seppä).

Toimintakertomukset:

thumbnail of Toimintakertomus vuodelta 2021

Toimintakertomus vuodelta 2020

Toimintakertomus vuodelta 2019

Toimintakertomus vuodelta 2018

Toimintakertomus vuodelta 2017

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2015

Henkilöjäsenen hakukaavake:

SeiSpKilta_ henkilöjäsen_kaavake_2023

 • 11.02.2023
  SeiSpKillan vuosikokous pidetään Impivaarassa 14.3. aloitus kahvituksella klo 17.30

  Lue lisää
 • 05.02.2023
  Seinäjoen Sotilaspiirin Muistomerkki julkaistaan juhlallisin menoin 4.6.2023

  ARVOISA VASTAANOTTAJA

   

  Maavoimien perinteet lasketaan alkavaksi 24. päivänä helmikuuta 1555, jolloin Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa antoi voudeilleen käskyn sotaväennostosta.

  Tänä kyseisenä päivämäärällä vietetään nykyäänkin maavoimien sekä aluejärjestöjen vuosipäivää. Suupohjan kutsuntapiiri aloitti toimintansa vuonna 1923, joka toimi aina vuoteen 1932 asti, jolloin alkoi Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunnan toiminta Etelä-Pohjanmaalla.

  Seinäjoen Sotilaspiirin ja sen Esikunnan vaikutuspiiri Etelä-Pohjanmaalla vaikutti aina 1932-1992 välisen ajan, jonka jälkeen siirryttiin Sotilasläänien ja -piirien lakkauttamisien eri vaiheiden jälkeen Pohjanmaan Aluetoimiston vaikutuspiiriin.

  Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkkitoimikunta perustettiin 2021 kesällä ja sen päätehtäväksi tuli kartoittaa mahdollisuutta pystyttää merkittävä historiallinen muistomerkki Itikanmäelle. Eri vaiheiden ja lukuisten neuvottelujen jälkeen, olemme saaneet muistomerkille paikan Itikanmäeltä, läheltä Kalevan Navettaa ja muistomerkin paljastustilaisuus tullaan pitämään Puolustusvoimain Lippujuhlan päivänä 4.6.2023 juhlallisin menoin. Voitte ottaa osaa tähän kulttuurihistorialliseen sekä merkittävään hankkeeseemme avustuksenne myötä parhaaksi katsomallanne summalla.Teidän lahjoittajan nimi tullaan julkaisemaan lahjoittajien luettelossa parhaaksi katsomassamme julkaisussa.

  Lahjoitus:          Summa      €

  SeiSpKillan tili:  FI90 5419 0120 2679 70

  Merkki:              Muistomerkki

  Maanpuolustusterveisin,

  SeiSpKillan Hallitus

  Muistomerkkitoimikunta

  Marko Pänkälä

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

  Sihteeri/Rahastonhoitaja

  Puh. 0400-565300

  Mail. marko(at)redball.fi

  thumbnail of SeiSp_Anomus thumbnail of SeiSp_muistomerkin_ yhteistyösopimus (1) thumbnail of SeiSp_muistomerkin_paikka thumbnail of SeiSp_muistomerkki_A3 thumbnail of SeiSp_muistomerkki_suunnittelija_marko_pänkälä

   

   

   

   

  Lue lisää
 • 08.09.2022
  Vapaussodan Perinneliiton 30- vuotta historiikki

  Hei.

  Vapaussotien Perinneliitto julkaisee 30 vuotta juhlajulkaisun ja Teillä on mahdollisuus osallistua kirjan toteutukseen maksamalla 50 € yhdistyksemme tilille ja teidän nimi tullaan myös painamaan historiikin tukijoukkoon.

  Tässä vielä maksuohjeet: Maksamalla 50 € yhdistyksemme,  Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n tilille no FI64 5419 0150 4430 04ja käyttämällä maksun yhteydessä viitenumeroa 30 20223, maksajan nimi ja kotipaikka painetaan kirjaan. Yhdistyksemme tilittää lyhentämättömänä suoritetut tervehdysmaksut Vapaussodan Perinneliitto ry:lle. Maksamisen eräpäivä on 30.9.2022.

  www.perinneliitto.fi

  www.facebook.com/vapeperinneliitto

  Lue lisää
 • 01.02.2022
  Jalkaväenkenraali ja SeiSpKillan puheenjohtajana toiminut Raimo Ristilä
  • Jalkaväenkenraalin kättely SHS,n puheenjohtajan kanssa. Kenraali miekka luovutettiin Seinäjoen kaupungille ja sen tuotto lahjoitettiin ampumasiihtojaostolle nuorten Urheilijoiden tukemiseen. Kaupunki osti miekan 4000mk. Miekkaa säilytetään kaupungin kartanossa. Mukana kuvassa silloinen Ampumahiihtoliiton pj, Ilmari Yläautio ja SHS,n pj Raimo Ristilä sekä a-hjaoston pj Tommi Aho. Ristilä toimi myös tuolloin kh n vpj,n tehtävissä.  Kunnallisneuvos Raimo Ristilä on toiminut Seinäjoen Sotilaspiirin Killan puheenjohtajana vuosina 1999-2006. 🇫🇮
  Lue lisää
 • 29.01.2022
  Seinäjoen Sotilaspiirin kilta suunnittelee Seinäjoelle muistomerkkiä

  SEINÄJOEN SOTILASPIIRIN MUISTOMERKKI HANKKE 

   

  Seinäjoen Sotilaspiirin historia alkaa Etelä-Pohjanmaalla 1932. Toiminta alkoi ns. Itikanmäelläjosta se laajeni muuallekin kaupungin alueelle. Toiminta päättyi puolustusvoimien organisaatio muutoksessa 1992, 60:n toiminta vuoden jälkeen. Seinäjoen Sotilaspiirillä ja sen kuntien alueella oli suuri merkitys sotiemme 1939-1945 aikana mm. joukkojen perustamisessa, materiaalin varastoinnissa ja lähettämisessä. Sairaala toiminnassa, jokaisessa kunnassa toimi sotilassairaala tai useampi. Kaatuneiden evakuonti organisoitiin ja monia muita tehtäviä.

  Rauhan aikana Seinäjoen Sotilaspiirin olemassa olo maakunnassa on näkynyt asevelvollisten kutsuntatoiminnassa sekä kertausharjoitusten järjestämisenä sekä kutsujana. Maanpuolustus juhlien ja erilaisten tilaisuuksien järjestäjänä sekä osallistujana.

  Sotilaspiirin Kilta ry perustettiin 1965 vaalimaan Sotilaspiirin perinteitä alueellaan. Kilta on yksi suomen vanhimpia kiltoja. Killalla on oma lippu, standardi,  ansioristi. Muistomerkkihankkeita on mm. toteutettu PRUK muistomerkki Seinäjoella nuorisotalon edustalla.

  Muistomerkki toimikunta perustettiin 2021. Tavoitteena hankkia muistomerkki Seinäjoelle ns. Itikanmäelle joka on nykyään yksi Seinäjoen alueen vahvoista kulttuurikeskuksista. Alue on muuttunut sotaväen ajoista, mutta alueella on edelleen kaksi rakennusta. Kalevan navetta oli sotilaspiirillä varasto käytössä sekä joukkojen perustamispaikkana.Nyykoolinkatu johtaa Navetalle. Muistomerkki on tarkoitus pystyttää Navetan lähialueelle.

  Muistomerkin toteutuminen vaatii aina myös tukijoita. Muistomerkit ovat yksi tapa säilyttää kulttuuri perimää jälkipolville.

  Lue lisää

 • SeiSp kilta muisti Kurikan Reserviupseerikerhoa killan standaarilla 70 v juhlassa

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta muisti Kurikan reserviupseereita 70 vuotta juhlissa 24.10. killan standaarilla.🇫🇮

  Lue lisää

 • Kaarlo Karviselle Killan standaari

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta palkitsi pitkäaikaisen hallituksen jäsenen Kaarlo Karvisen Killan standaarilla syntymäpäiviensä kunniaksi, suuret onnittelut Kaarlolle🥂🇫🇮

  Lue lisää
 • 09.09.2021
  Kunnallisneuvos Raimo Ristilä 75 vuotta

  🌟🎂ONNITTELUT RAIMOLLE🎂 🌟

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta kävi onnittelemassa Raimoa juhlallisen 75 vuotta syntymäpäivien kunniaksi, antaen hänelle Mannerheimin reliefin lahjaksi. Lahja kuvastaa hänen vankkumatonta maanpuolustustahtoa sekä tärkeiden arvojen merkitystä jokapäiväisessä toiminnassa!

  Kunnallisneuvos Raimo Ristilä on toiminut Killan puheenjohtajana vuosien 1999-2006 aikana ja hänelle on luovutettu mm. Killan pienoislippu nro: 16 sekä ansioristi (SSpK ar) nro: 4.

  🌟Suuret onnittelut Raimo juhlapäiväsi kunniaksi🌟
  🇫🇮Seinäjoen Sotilaspiirin Killan hallitus🇫🇮

  Lue lisää
 • 26.06.2021
  SeiSpKillan palkitsemistilaisuus 4.6.

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta palkitsi juhlallisessa tilaisuudessa Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Killan ja maanpuolustuksen eteen tehdystä ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ansioristeillä (SSpK ar)seuraavat henkilöt:

  Nro 9. Koivisto Heikki
  Nro 10. Hakulinen Esko
  Nro 11. Ratavaara Kari
  Nro 12. Karvinen Kaarlo
  Nro 13. Tikkala Tapani

  Suuret onnittelut kaikille ansioristin saaneille 🇫🇮

  (Kuvat Jari Asu sekä Jarmo Latvala)

   

   

  Lue lisää
 • 21.03.2021
  Kunniakäynti PRUK muistomerkillä 20.3. Seinäjoella.

  Päämajan reserviupseerikoulu

  C G Mannerheim määräsi päiväkäskyssään päämajan yhteyteen perustettavaksi reserviupseerikoulun. Vapaussodan päämajan ollessa Seinäjoella. Päämajan reserviupseerikoulu eli ns. sotavänrikkikoulu aloitti toimintansa Seinäjoella 20.3.1918. Seinäjoelta kurssi siirtyi Vilppulaan ja sieltä edelleen Mikkeliin, jossa kurssi 26.4.1918 päättyi. Kurssilta valmistui 118 oppilasta.

  Sortokauden aikana oli hävinnyt suomalainen sotaväen koulutus. Vapaussodan ollessa kuumimmillaan annettiin perustamiskäsky 9.3 1918 ja toimeenpano 14.3, hakuajaksi kurssille tuli vain 4 vrk:tta. Kurssilaisia kerääntyi Seinäjoelle 121 joista valmistui 118. Tehtävänä oli kouluttaa tällä 3-6 viikkoa kestävällä kurssilla joukkueenjohtajia ja arvoksi määrättiin reservin vänrikki.

  Kuva: Matias Säntti

  Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että koulutus oli tarpeen. Se oli arvokas alku suomalaisessa reserviupseerikoulutuksessa. Maanpuolustushengestä kertoo se, että tulijoita kursseille oli yli tarpeen.

  Lauantaina 20.3.2021 laski Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta sinivalkoisen kukkakimpun nuorisokeskuksen piha-alueella olevalle muistomerkille. ”Päämajan reserviupseerikoulun muistoa vaalien – Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta”. Paikalla laskijoina olivat ylil. (res) Timo Sysilampi, komkapt. (evp) Mikko S. Säntti killan pj ja vänr. (res) Matias Säntti sekä Saara Lempinen.

  Kuva: Matias Säntti
  Kuva: Matias Säntti

  Kivinen muistopaasi paljastettiin pääsiäisenä kiirastorstaina 20.3.2008 nykyiselle paikalleen. Ennen sitä oli pronssilaatta komistanut yhteiskoulun seinää vuodesta 20.3.1964. Laatan oli suunnitellut arkkitehti Touko Saari. Yhteiskoulun saatua purkutuomion laatta oli säilytettynä maakuntamuseolla.

  Kuva: Matias Säntti

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta otti tehtäväkseen muistomerkin suunnittelun sekä toimia vastuullisena vetäjänä. Seinäjoen kaupungin ja kaupunginhallituksen myönteinen suhtautuminen viitoitti tietä hankkeelle. Muistomerkin suunnitteli sotmest. (res) Lasse Arovuo ja kiven työsti kivitaiteilija ylik. (res) Pekka Kuntola Kuntolan Kiviveistämöstä. Arkkitehti Touko Saaren suunnittelema pronssilaatta on kiinnitettynä kivipaateen.

  Perinteitä kunnioittaen Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta.

  pj Mikko S.Säntti

  Lue lisää
 • 11.02.2023
  SeiSpKillan jäsenkirje 1/23

  Hei.

  Kuluva vuosi on alkanut maanpuolustusjuhlien merkeissä.

  Kauhavalla onnistuttiin hyvin Tammisunnuntain juhlassa muutaman vuoden

  hiljaiselon jälkeen.

  Merkittävänä tapahtumana Killan puitteissa voidaan pitää tuota 4.6.

  tapahtuvaa muistomerkin paljastustilaisuutta ja sitä kohden tässä

  kovaa vauhtia mennään muiden tapahtumien lomassa.

  thumbnail of SeiSpKilta jäsenkirje 1-23

  Lue lisää
 • 29.01.2023
  Tammisunnuntain juhla Kauhavalla 29.1.2023
  Tammisunnuntaina saimme viettää Kauhavalla hienon juhlan Vapaussotiemme Lakeuden perinneyhdistyksen järjestämänä 105 juhlavuoden kunniaksi.
  Päivä alkoi Kauhavan kirkossa klo 10 sanajumalanpalveluksella, josta lähetettiin lopuksi Narvan marssin saattelemana seppelpartiot sankarihautausmaille.
  Päiväjuhla alkoi koulukeskuksessa ruokailulla sekä kahvituksella ja juhla alkoi klo 13. Juhlaan oli kutsuttu arvovaltaisia kunniavieraita ja tilaisuutta oli tullut katsomaan salin täydeltä juhlavieraita.
  Tammisunnuntain juhla Kauhavalla oli todella hieno ja kiitokset Kauhavan kaupungille, maanpuolustusjärjestöille sekä reserviläisjärjestöille.🇫🇮🇫🇮🇫🇮

  Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen Erkki J. Hautala.

  Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Veli Suvanto.

  Puheenjohtaja lähetti seppelpartiot matkaan Narvan marssin soidessa. Kuvassa vasemmalta Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen vpj Marko Pänkälä, Kauhavan kaupungin valtuuston 1. vpj Annukka Annala sekä vt kaupunginjohtaja Liisa Salo ja 3. vpj Matias Peltola.🇫🇮

  Seppelettä laskemassa Marko Pänkälä sekä Annukka Annala.

  Laivaston soittokunta johtajanaan päällikkökapellimestari, musiikkikomentajakapteeni Juha Ketola

  Seppelettä laskemassa Marko Pänkälä sekä Annukka Annala.

  Tervehdyspuheen piti Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Veli Suvanto.

  Juhlapuhujana kaupunginjohtaja FT Jussi Niinistö.

  Puolustusvoimien tervehdyksen toi Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö evl Pasi Heinua.

  Tervehdyspuheen piti ministeri Antti Kurvinen.

  Palkintojen jaossa varapuheenjohtaja Marko Pänkälä sekä standaarien saajat. (kuva Kai Pöntinen).

  Yhteiskuvassa yhteistyökumppaneiden standaarien saajat.

  101 vuotias sotaveteraani Erkki Malmi oli tullut juhlaan mukaan Pirkko ja Seppo Malmin kanssa. Erkki on kotoisin Alahärmästä.

  Päätössanat piti Kauhavan kaupungin valtuuston 1. vpj Annukka Annala.

  Kuvassa mm. eversti Sampo Ahto, Jussi Niinistö sekä evl Pasi Heinua.

  Sinisen ristin saivat Heikki Yli-Kortesniemi, Tapio Riihiluoma sekä Seppo Kataja.🇫🇮

  Sinisen ristin saivat Heikki Yli-Kortesniemi, Tapio Riihiluoma sekä Seppo Kataja.🇫🇮

  Kiitospuheen piti palkittavien puolesta Seppo Kataja.

  Lue lisää
 • 10.09.2022
  Auvo Maunulan Mannerheim Ristin Ritarin 80 vuotta juhlallisuudet

  Seinäjoella vietettiin arvokas ja juhlallinen tilaisuus Mannerheim Ristin Ritarin nro 90 Auvo Maunulan muistolaatan paljastustilaisuus. Tilaisuus alkoi seppeleenlaskulla sankarihautausmaalla, jonka jälkeen oli muistolaatan paljastustilaisuus sekä Ritarijuhla Seinäjoen kaupungintalolla. 🇫🇮
  Tilaisuuden järjesti Vapaussotiemme
  Lakeuden Perinneyhdistys ry
  yhdessä
  Mannerheim Ristin Ritarin Auvo Maunulan jälkipolven ja suvun avustuksella.🇫🇮🇫🇮🇫🇮

  Seppelpartio saapumassa Auvo Maunulan sankarihaudalle.

  Vapausodan Perinneliiton puheenjohtaja Tapani Tikkala pitämässä avauspuhetta.

  Marttilan kaupunginosassa muistolaatan paljastustilaisuus.

  Paikalle kerääntynyttä yleisöä.

  Ilmavoimien kenraali Timo Herranen, edessä eversti Mika Kullas sekä eversti evp Janhunen.

  Vasemmalta Timo, Mika sekä Olli-Pekka Maunula.

  Satakunnan lennoston komentaja eversti Mika Kulkas.

  Kunniavartio sekä Auvo Maunulan jälkipolvea.

  Auvo Maunulan kunniamerkit sekä ylimäisenä Mannerheimin Risti nro 90.

  Vasemmalta Timo, Mika, Olli-Pekka sekä Hannu Maunula.🇫🇮

  Laivaston kvintetti aloitti juhlan ”Vilppulan urhojen muistolle” kappaleella.

  Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja Tapani Tikkala avasi tilaisuuden tervehdyspuheella.

  Auvo Maunulan veljenpoika Komentaja evp Hannu Maunula piti todella koskettavan läpileikkauksen Auvon elämänkaaresta.

  Seinäjoen kaupungin tervehdyksen toi kansanedustaja, Seinäjoen kaupungin hallituksen puheenjohtaja Paula Risikko.

  Ilmavoimien tervehdyksen toi Ilmavoimien esikuntapäällikkö kenraali Timo Herranen.

  Päätössanat tilaisuuteen lausui Auvo Maunulan pojanpoika Olli-Pekka Maunula kiittäen juhlayleisöä sekä järjestäjiä tilaisuuden järjestämisestä sekä toteutuksesta yhteistyössä Auvo Maunulan jälkipolven kanssa.

  Auvo Maunulan kävelykeppi, jonka hän sai alaisiltaan sota-aikana, valokuva Mannerheimin luovuttaessa hänelle Mannerheimin Ristin nro 90 vuonna 1942. Auvon koppalakki, miekka sekä kunniamerkit.

  Auvo Maunulan muistokilven luona Olli-Pekka, Hannu sekä Timo Maunula.🇫🇮🇫🇮🇫🇮

  Lue lisää
 • 10.09.2022
  Mannerheim Ristin Ritarin Auvo Maunulan muistolaatan paljastustilaisuus Seinäjoella 10.9.

  Aihe: Arvo Maunula Mannerheimin-ristin ritariksi 80 v. sitten juhlallisuuksiin lauantaina 10.9.2022 Seinäjoella:

  Liitteenä tilaisuudesta tarkemmat tiedot ja paljastustilaisuuteen odotetaan juhlayleisöä runsain määrin.

  Lue lisää
 • 22.05.2022
  Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Seinäjoella 22.5.2022

  Vapaussodan Perinneliiton valtakunnallinen kesäpäivien juhlatilaisuus Seinäjoella Lakeudenristissä. Puheenjohtaja Mikko S Säntti piti tervehdyspuheen juhlayleisölle ja samalla luovutettiin Perinneliitolle Killan standaarin. Kuvassa Mikko S Säntti, kenraali Kalervo Sipi sekä killan sihteeri Marko Pänkälä.🇫🇮Vapaussodan Perinneliitto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Tapani Tikkalan.🇫🇮🇫🇮🇫🇮

  Lue lisää
 • 29.03.2022
  Maija Salmivuorelle SeiSpKillan ansioristi (SSpK ar) nro: 14

  Seinäjoen Sotilaspiirin Killan vuosikokouksen aluksi luovutettiin Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry:n jäsenelle Maija Salmivuorelle SeiSpKillan ansioristin (SSpK ar) nro:14, suuret onnittelut Maijalle.🌷Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi evl evp Jarmo Seppä.🇫🇮

  Lue lisää
 • 20.03.2022
  Päämajan reserviupseerikoulun muistomerkille kukkalaite 20.3.2022

  Itsenäisen Suomen ensimmäinen reserviupseerikoulu aloitti toiminnan 20.3.1918 Seinäjoella.
  SeiSpKillan kunniajäsen Timo Sysilampi laski kukkalaitteen muistomerkille klo 11.

  Lue lisää
 • 04.06.2021
  Vapaussoturi lehdessä artikkeli SeSpKillan palkitsemistilaisuudesta 4.6.2021

  Vapaussoturi lehdessä Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistyksen puheenjohtajan Tapani Tikkalan kirjoitus SeSpKillan ansioristien luovutustilaisuudesta 4.6.-21 Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museolla.

  Lue lisää
 • 04.06.2002
  Historiaa: Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon reliefin kaupungin kukkalaitteen tuonti Raimo Ristilän toimesta

  HISTORIAA:
  Pentti Papinaho suunnitteli ja teki suojeluskuntalainen-patsaan kanssa samoihin aikoihin myös reliefin, joka esittää lottia ja suojeluskuntapoikia. Reliefin lahjoitti Suomen Naisten Huoltosäätiö ja se paljastettiin yhdessä Suojeluskuntalainen-patsaan kanssa 2.7.1988. Reliefi sijaitsee Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon patsaan puoleisessa päädyssä.
  (Teksti: www.epmuisto.fi)

  Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon reliefille kaupungin kukkalaitteen tuonti. Kuvassa Timo Paavola ja Raimo Ristilä kaupungin edustajina, tilaisuus 2000 luvun alkuvuosina. 🇫🇮

   

  Lue lisää
 • 03.08.1992
  HISTORIAA: Suomenhevonen- sotahevonen patsaan paljastustilaisuus 3.8.1992

  HISTORIAA:
  Suomenhevonen- Sotahevonen- patsas paljastettiin 3.8.1992 Etelä-Pohjanmaan museon läheisyyteen. Tilaisuudessa laskettiin seppele kunnallisneuvoksen Raimo Ristilän johdolla ja airueina Wallin, Känsälä sekä Saari. 🇫🇮

  Lue lisää
 • 29.03.2022
  SeiSp Killan vuosikokous pidetään 29.03.2022 klo 18.00 alkaen, kahvitus klo 17.30 Impivaara

  Vuosikokouksen kutsu 2022

   

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry                                                         

  Hallitus

  Seinäjoki

  VUOSIKOKOUSKUTSU     2022

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n vuosikokous pidetään 29.03.2022  klo 18.00. Kahvitus alkaa klo 17.30. Kokouspaikkana on E-P:n reserviläispiirien kokoustilat, Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki

  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n mukaiset vuosikokoukselle määrätyt asiat, uudet säännöt sekä valtuuskunnan lopettaminen. Vuosikokouksessa on sääntöjen mukaan jokaisella jäsenjärjestön kahdella edustajalla äänioikeus.

  Kahvitarjoilu   

  TERVETULOA !

   

   

  Lue lisää
 • 25.06.2021
  Jatkosodan alkamisen 80 vuotta seppeleenlasku Seinäjoen sankarihautausmaalla

  Seinäjoen Törnävän sankarihautausmaalla laskettiin seppele jatkosodan alkamisen 80 vuotta vuosipäivänä. Kunnia veteraaneille ja lotille, jotka taistelitte meille vapaan Suomen. 🇫🇮🇫🇮🇫🇮

  Jatkosodan alkamisen 80 vuotta ja sotaan osallistuneita muistaen, Sotien 39-45 E-P:n Seinäjoen perinnetoimikunta ja Reserviläisjärjestöt. 🇫🇮
  (Kuvat Marko Pänkälä)

  Lue lisää
 • 04.06.2021
  SeiSpKillan ansioristien jakotilaisuus 4.6.

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta palkitsi juhlallisessa tilaisuudessa Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Killan ja maanpuolustuksen eteen tehdystä ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ansioristeillä (SSpK ar)seuraavat henkilöt:

  Nro 9. Koivisto Heikki
  Nro 10. Hakulinen Esko
  Nro 11. Ratavaara Kari
  Nro 12. Karvinen Kaarlo
  Nro 13. Tikkala Tapani

  Suuret onnittelut kaikille ansioristin saaneille 🇫🇮

  (Kuvat Jari Asu sekä Jarmo Latvala)

   

   

  Lue lisää
 • 25.05.2021
  SeiSpKillan vuosikokous 25.5.2021 klo 18.30
  VUOSIKOKOUSKUTSU 2021
  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 18.30. Kahvituksesta vastaa Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistys klo 18.00 alkaen.
  Kokouspaikkana on E-P:n reserviläispiirien kokoustilat, Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki.
  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n mukaiset vuosikokoukselle määrätyt asiat.
  Vuosikokouksessa on sääntöjen mukaan jokaisella jäsenjärjestön kahdella edustajalla äänioikeus.
  Kahvitarjoilu
  TERVETULOA !
  Hallitus
  Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
  Lue lisää
 • 20.03.2021
  Kunniakäynti PRUK patsaalla 20.3.

  Päämajan reserviupseerikoulu

  C G Mannerheim määräsi päiväkäskyssään päämajan yhteyteen perustettavaksi reserviupseerikoulun. Vapaussodan päämajan ollessa Seinäjoella. Päämajan reserviupseerikoulu eli ns. sotavänrikkikoulu aloitti toimintansa Seinäjoella 20.3.1918. Seinäjoelta kurssi siirtyi Vilppulaan ja sieltä edelleen Mikkeliin, jossa kurssi 26.4.1918 päättyi. Kurssilta valmistui 118 oppilasta.

  Sortokauden aikana oli hävinnyt suomalainen sotaväen koulutus. Vapaussodan ollessa kuumimmillaan annettiin perustamiskäsky 9.3 1918 ja toimeenpano 14.3, hakuajaksi kurssille tuli vain 4 vrk:tta. Kurssilaisia kerääntyi Seinäjoelle 121 joista valmistui 118. Tehtävänä oli kouluttaa tällä 3-6 viikkoa kestävällä kurssilla joukkueenjohtajia ja arvoksi määrättiin reservin vänrikki.

  Kuva: Matias Säntti

  Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että koulutus oli tarpeen. Se oli arvokas alku suomalaisessa reserviupseerikoulutuksessa. Maanpuolustushengestä kertoo se, että tulijoita kursseille oli yli tarpeen.

  Lauantaina 20.3.2021 laski Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta sinivalkoisen kukkakimpun nuorisokeskuksen piha-alueella olevalle muistomerkille. ”Päämajan reserviupseerikoulun muistoa vaalien – Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta”. Paikalla laskijoina olivat ylil. (res) Timo Sysilampi, komkapt. (evp) Mikko S. Säntti killan pj ja vänr. (res) Matias Säntti sekä Saara Lempinen.

  Kuva: Matias Säntti
  Kuva: Matias Säntti

  Kivinen muistopaasi paljastettiin pääsiäisenä kiirastorstaina 20.3.2008 nykyiselle paikalleen. Ennen sitä oli pronssilaatta komistanut yhteiskoulun seinää vuodesta 20.3.1964. Laatan oli suunnitellut arkkitehti Touko Saari. Yhteiskoulun saatua purkutuomion laatta oli säilytettynä maakuntamuseolla.

  Kuva: Matias Säntti

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta otti tehtäväkseen muistomerkin suunnittelun sekä toimia vastuullisena vetäjänä. Seinäjoen kaupungin ja kaupunginhallituksen myönteinen suhtautuminen viitoitti tietä hankkeelle. Muistomerkin suunnitteli sotmest. (res) Lasse Arovuo ja kiven työsti kivitaiteilija ylik. (res) Pekka Kuntola Kuntolan Kiviveistämöstä. Arkkitehti Touko Saaren suunnittelema pronssilaatta on kiinnitettynä kivipaateen.

  Perinteitä kunnioittaen Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta.

  pj Mikko S.Säntti

   

  Lue lisää
 • 06.12.2020
  Ansioristien jakotilaisuudesta henkilökuvaa 6.12.2020

  Ansioristien (SSpK ar) jakotilaisuudesta henkilökuvaa saajista.

  https://www.facebook.com/seinajoensotilaspiirinkilta/videos/813900552525158

   

   

   

  Lue lisää
 • 17.09.2020
  SeiSpKillan vuosikokous on torstaina 17.9. klo 18.30 alkaen

  Lue lisää
 • 04.06.2020
  Hyvää Puolustusvoimain lippujuhlapäivää ja suuret onnittelut kaikille palkituille ja ylennyksen saaneille 🇫🇮

  Lue lisää
 • 19.03.2020
  SeiSpKillan vuosikokous 19.3. PERUTTU!

  Arvoisat Kiltamme jäsenet.

   

  Valtiovalta on antanut ohjeistuksia Korona- viruksen laajenemisen ehkäisemiseksi tapahtumien ja tilaisuuksien rajoittamisesta toukokuun loppuun saakka.

  Maailmanlaajuinen tilanne on valitettava tällä hetkellä ja useista Liitoista on tullut tiedotteita tapahtumien ja kokouksien peruuntumisella.

  Liitot ovat myös huolestuneita tilanteen kehittymisellä ja ovatkin ohjeistaneet piirejä, jäsenjärjestöjä sekä jäseniään.

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry haluaa ottaa osaltansa vastuuta omista tapahtumista ja kokouksista toukokuun loppuun asti, ellei tilanne vaadi

  pitempikestoista reagointia esim. syksyyn saakka.

   

  Tiedotamme vuosikokouksen ajankohdasta sitten lähemmin, kun tämä vakava tilanne on rauhoittunut.

  Lähetän teille aineiston nyt etukäteen luettavaksi ja toivotaan kaikki, että tämä tilanne voitetaan yhdessä.

   

  VUOSIKOKOUS 19.3. PERUTTU!

   

  Terveisin,

   

  Mikko S. Säntti

  Puheenjohtaja

   

  Marko Pänkälä

  Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

  Sihteeri

  Puh. 0400-565300

  Mail. marko(at)redball.fi

   

   

   

   

   

   

  Lue lisää
 • 13.03.2020
  Talvisodan päättymisestä 80 vuotta

  Talvisodan päättymisestä 80-vuotta. Etelä-Pohjanmaan jokaisessa kunnassa lasketaan havuseppel sankarihautausmaalla perjantaina 13.3 kello 11.00. Seppelpartiot ja kunniavartiot lukioden sekä yläasteiden oppilaat. Maanpuolustusjärjestöt sytyttävät illalla sankaripatsaalla 105 kynttilää kello 18.00.

  Lue lisää
 • 13.03.2020
  SeiSpKillalle oma vitriini pysyväisnäyttelyyn

  Vitriininäyttelyn avajaiset Suojeluskunta- ja lottamuseolla Talvisodan 80 vuotta päättymisen vuosipäivänä 13.3. Klo 18.00. SeiSpKillalle tulee oma vitriini pysyväisnäyttelyyn alasaliin.
  (Valokuva Seinäjoen Sotilaspiirin arkisto, vuodelta 1968).

  Lue lisää
 • 19.03.2020
  SeiSpKillan vuosikokouskutsu 19.3.

  Lue lisää
 • 13.03.2020
  Talvisodan päättymisen 80 vuotta tapahtumat

  Lue lisää
 • 17.11.2019
  Maanpuolustusjuhla Turussa 17.11.-19

  Maanpuolustusjuhla pidettiin Turussa 17.11.2019.

  Kuvan mahdollinen sisältö: 7 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, ihmiset istuvat ja sisätilaKuvan mahdollinen sisältö: ainakin yksi henkilö ja sisätilaKuvan mahdollinen sisältö: ainakin yksi henkilö ja ihmiset seisovatKuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, ihmiset seisovatKuvan mahdollinen sisältö: 4 henkilöä, yleisö ja sisätila

  Lue lisää
 • 11.11.2019
  Retki Kainuun Prikaati sekä Kainuun Rajavatiosto (Kuhmo) 11.-13.11.-19

  Päivä 11.11. lähti käyntiin astuessamme Tapio Piittarin kyyditsemään bussiin ja ei muuta kuin nokka kohti Kajaania. Kajaanissa pysähdyimme Kainuun Prikaatin (KaiPr) sotilaskotiin, jossa meitä oli vastassa ylivääp. Kari Mankinen. Matka jatkui tuoreitten munkkien saattelemana Kuhmon rajavartioasemaan, jossa tilannekatsauksen jälkeen oli kalustoesittely ltn Kyllösen johdolla. Seuraavana oli Talvisotamuseo, jossa meille esiteltiin näyttely rva Hilkka Tampion johdolla. Päivän päätteeksi saavuimme majapaikkaamme hotelli Kainuuseen. Huominen päivä jatkuu KaiPr:n sotaharjoituksella ja odotukset ovat korkealla.

  Kuvan mahdollinen sisältö: 3 henkilöäKuvan mahdollinen sisältö: 5 henkilöä, sisätilaKuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, ihmiset seisovat ja sisätilaKuvan mahdollinen sisältö: 13 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, puu, lumi ja ulkoilma

  12.11. pääsimme vihdoin tutustumaan Kainuun Prikaatin harjoitukseen. KaiPr:n esikuntapäällikkö evl Oula Asteljoki otti meidät lämpimästi vastaan harjoituksen johtolassa. Evl Asteljoki piti aluksi prikaatin katsauksen, jonka jälkeen kuulimme harjoituksen pääpiirteistä ja sen tavoitteista. Tilaisuuden lopuksi luovutimme evl Asteljoelle Killan standaarin sekä historiikin. Tilannekatsauksen jälkeen tutustuttiin harjoituksen kulkuun maasto-olosuhteissa evl Jari Salosen johdolla. Oli todella hienoa huomata, kuinka kaikki aselajikouluttajat, sektorin johtajat sekä varusmiehet tekivät ammattitaidolla harjoituksesta varman ja näyttävän. Ei voi muuta sanoa, kuin todella suuret kiitokset hienosta päivästä, jonka meille järjestitte!
  Seinäjoen Sotilaspiirin Killalta kiittää!🇫🇮

  Kuvan mahdollinen sisältö: ainakin yksi henkilö ja ulkoilmaKuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilöKuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, seisooKuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, sisätilaKuvan mahdollinen sisältö: taivas, puu, ulkoilma ja luontoKuvan mahdollinen sisältö: 3 henkilöä, ulkoilmaKuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, seisoo ja ulkoilmaKuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, ulkoilmaKuvan mahdollinen sisältö: taivas, puu, lumi, ulkoilma ja luontoKuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, ulkoilmaKuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, lumi, puu, ulkoilma ja luontoKuvan mahdollinen sisältö: teksti

  Lue lisää
 • 11.11.2019
  Tutustuminen Kainuun Prikaatiin (KaiPr) 11.-13.11.

  Lue lisää
 • 11.09.2019
  SeiSpKilta vieraana Seinäjoki 19- paikallispuolustus harjoituksessa

  Seinäjoki 19 -paikallispuolustusharjoitus on käynnissä Porin prikaatin toimesta Pohjanmaalla ja Eteläpohjanmaalla.
  Harjoituksen johtaja eversti Asko Valta otti Seinäjoen Sotilaspiirin Killan lämpimästi vastaan harjoituksen tilannekatsaukseen. Hän antoi todella hienon ja kattavan tietopaketin viranomaisyhteistyöstä ja sen merkityksestä. SeiSpKillan hallitus kiittää harjoituksen johtajaa ja toivottaa erinomaista harjoituksen jatkoa kantahenkilökunnalle, reserviläisille sekä varusmiehille.

  Lue lisää
 • 16.08.2019
  Valapäivä Kurikassa 16.8.-19

  Kurikassa hieno valapäivä. Kurikan Jalasjärvellä ja Kurikassa vannoivat valan Satakunnan Tykistörykmentin, Pohjanmaan Jääkäripataljoonan, Varsinais-Suomen huoltopataljoonan, 2.Huoltokomppanian alokkaat. Sää suosi maanpuolustusjuhlaa. Paikalla myös kunniakansalaisia jotka lunastivat valansa – 39-45. Valan vannoneet nimitettiin jääkäreiksi.
  Yleisöä oli arviolta noin 4000. Kurikassa myös markkinat vielä huomenna. Tervetuloa maanpuolustusjärjestöjen kojulle, käden tarkkuuutta testaamaan.

   

  Lue lisää
 • 26.06.2019
  Puolustusvoimien kesäkiertue Seinäjoella.

  Puolustusvoimien kesäkiertue alkoi Seinäjoen kaupungin ja Pohjanmaan aluetoimiston kutsuvieras tilaisuudella, jonka jälkeen pääsimme kuuntelemaan erittäin ammattitaitoisesta musiikista ja kalustonäyttelystä. Isot kiitokset Puolustusvoimille ja kesäkiertueelle hyvin järjestetystä tilaisuudesta.

  Raskas kenttätykki 155K98.

  Mikko S. Säntti ja Marko Pänkälä sotilaskotisisarien teltassa.

  Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö evl Mauri Etelämäki toivotti vieraat tervettulleeksi kutsuvieras tilaisuuteen.

   

  Lue lisää
 • 04.06.2019
  Seppeleen laskulla aloitettiin Seinäjoella lippujuhlapäivä 4.6.

  Seppeleen laskulla aloitettiin Seinäjoella lippujuhlapäivän 4.6. ohjelma. Opetusneuvos Erkki Honkala avasi tilaisuuden ja  Rautatieläiseten soittokunnan vastasi musiikista. Patsaalla puheen piti puheenjohtaja Tapani Tikkala, jonka jälkeen suoritettiin seppeleenlaskut perinteisessä järjestyksessä.

  Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museolla tilaisuus jatkui ja  juhlallisuudet aloitettiin huomionosoituksilla.

  Ensimmäiseksi Vapaussoturien huoltosäätiön puheenjohtaja Timo Tulosmaa luovutti Paavo Koskenrannalle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansioristin.

  Seuraavaksi huomioitiin Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistyksen hallituksen jäsenet Jari Asu, Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristillä sekä Juhani Mattila Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan mitalilla. Luovuttajina toimivat puheenjohtaja Tapani Tikkala ja opetusneuvos Erkki Honkala.

  Jani Syvänen luovutti seuraavaksi Marko Pänkälälle Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaristein.

  Vapaussodan Perinneliiton Siniset Ristit luovutettiin Hannu Ilolaksolle, Jarmo Sepälle ja Hannu Takalalle.

  Eversti Jorma Jokisalolle luovutettiin Vapaussodan Perinneliiton 21.1.2019 myöntämä Vapaussodan Perinneliiton plakaatin.

  Tilaisuus jatkui eversti Jorma Jokisalon Mannerheim esitelmällä. Tapani Tikkalan piti varsin kattavan esitelmän Lottien vaiheista.

   

   

   

  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen