Suomenlahden Merivartiokilta ry

Suomenlahden Merivartiokillan tavoitteena on:

* Toimia laajasti eri kansalaispiireissä maanpuolustushenkeä nostattavalla tavalla.

* Perehdyttää jäsenistöä Rajavartiolaitoksen ja Suomenlahden merivartioston toimintaan järjestämällä tutustumistilaisuuksia sen eri kohteisiin sekä kohottaa yhteenkuuluvuuden henkeä.

* Järjestää tutustumistilaisuuksia yrityksiin sekä muihin kohteisiin tilanteen mukaan.

* Osallistua jäsenjärjestönä Maanpuolustuskiltojen liiton kehittämiseen sekä sen toimintaan yhteistyössä liittoon kuuluvien muiden kiltojen kanssa.

* Osallistua alueellisen kiltapiirin kehittämiseen sekä sen toimintaan yhteistyössä kiltapiiriin kuuluvien kiltojen kanssa.

* Luoda yhteistyökontakteja järjestämällä tutustumistilaisuuksia vastaaviin veljesjärjestöihin ja maanpuolustusyhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla.

* Palkita ansioituneita kiltasisaria ja -veljiä.

* Toimittaa 4-6 jäsenkirjettä vuodessa.

* Kantaa jäsenmaksua jäsenistöltä toiminnan rahoittamiseksi, sponsoroida järjestettyjä aktiviteetteja sekä maksaa jäsenmaksua Maanpuolustuskiltojen liitto ry:lle.

Tästä pääset killan omille kotisivuille

 

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen