Sierra 10

Verkkosivumme löytyvät osoitteesta https://www.sierra10.fi/

Yhdistys toimii tukiyhdistyksenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin sotilaspoliisikouluttajille, jotka kouluttavat varusmiehiä, kadetteja sekä avainreserviläisiä Uudellamaalla. 

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat toimineet vapaaehtoisen maanpuolustuksen reserviläiskouluttajina 2010-luvun alkupuoliskolta sekä Puolustusvoimien että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Rannikkoprikaatin kanssa ja palkitsee sekä informoi kotiutuvia varushenkilöitä vapaaehtoisen reserviläisyyden mahdollisuuksista. 

Mistä on kyse

Sierra10 -yhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustustietoisuuden syventäminen ja kehittäminen sekä ampumaurheilun edistäminen ja kehittäminen valtakunnallisesti.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Porin prikaatin kilta ry – Vääpelikerho

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Porin prikaatin kilta ry – Turku

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Porin prikaatin kilta ry – Salo

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Porin prikaatin kilta ry – Pori

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Porin prikaatin kilta ry – Loimaa

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Management Consultant Shooting Association ry (MCSA)

Olemme vuonna 2015 perustettu yhdistys jonka toiminnan kolme tärkeintä osa-aluetta ovat urheiluammunta, turvallisen aseen käsittelytaidon sekä metsästystietouden kehittäminen. Management Consultant Shooting Association on Suomen yhdistyslain mukaisesti yhdistysrekisteriin rekisteröity yhdistys, jolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ampumayhdistyslupa.

The MCSA – Management Consultant Shooting Association is a registered, a non-profit organization committed to promoting and perpetuating the sports of rifle, pistol and shotgun shooting and hunting activities. We promote and encourage the safe handling of firearms, the conservation of all natural resources and wildlife, and we support all gun laws. The MCSA welcomes all outdoor and fire arm enthusiast consultants who wish to enjoy their adventures with other sportsmen  and can enjoy our many club events we host throughout the year.

Löydät killan kotisivuille tästä linkistä:
http://www.mcsa.fi

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Edellytykset jäseneksi

Yhdistykseemme voivat liittyä kaikki liikkeenjohdonkonsultoinnin parissa työskentelevät henkilöt tai yhdistyksen jäsenen suosittelema muu henkilö. Yhdistyksen hallituksen täytyy vahvistaa jäsenyyttä hakeva jäseneksi.

Toimintamme

Toiminta

MCSA ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys jonka toiminnan kolme tärkeintä osa-aluetta ovat urheiluammunta, turvallisen aseen käsittelytaidon sekä metsästystietouden kehittäminen.

Toimintamme tarkoituksena on kehittää ja edistää turvallista aseen käsittelytaitoa ja turvallisuusasennetta, sekä jäsentemme urheilu- ja metsästysammuntaan tarvittavan tiedon, taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämistä ja ylläpitoa. Yhdistyksen päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoituksenmukaista toimintaa ja koulutusta.

Järjestämme ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutus­tilai­suuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerho­tilaisuuksia sekä valistaa jäseniä yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Management Consultant Shooting Association on Suomen yhdistyslain mukaisesti rekisteröity yhdistys, jolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ampumayhdistyslupa.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.