Everstiluutnantti (evp) Jarmo Seppä luovuttaa puheenjohtajalle Killan standaarin

Puheenjohtajana toimii Mikko S. Säntti, jolle kokouksen alussa luovutettiin Killan standaari.

Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ry:n järjestäytymiskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt eri tehtäviin:

Varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Hakulinen ja sihteeriksi valittiin Marko Pänkälä.

Rahastonhoitajaksi valittiin Hannu Ilolakso.

Killan hallitus:

Esko Hakulinen, Marko Pänkälä, Kari Ratavaara,

Jarmo Seppä, Pirkko Antila, Kaarlo Karvinen.