Tiedote jäsenmaksuista 2024 & tärkeitä päivämääriä

Jäsenmaksut lähtevät jakeluun tänä vuonna normaalia myöhemmin.
Syinä tähän ovat tekniset haasteet ja osalla killoista jäsenmaksun suuruuden ilmoittaminen myöhässä liiton jäsensihteerille.
Jäsenlaskut saapuvat kiltalaisille maaliskuun aikana.
Huomioitavaa on, että liiton jäsenillä TOIMINTATURVA pysyy voimassa katkeamattomana uuden jäsenmaksun eräpäivään asti.

Muita tärkeitä päiviä

Kesäkuun 4. päivänä myönnettävät kiltaristiehdotukset on oltava liitolla 15.4.2024 mennessä. Lomake on täytettävänä sähköisenä Teams-alustalla kiltojen toimihenkilöille.

Killat voivat tehdä ehdotuksia valtiollisista kunniamerkeistä, jotka annetaan 4.6. Ehdotusten on oltava liiton toimistossa 15.1. mennessä. Vapaudenristin ritarikunnalle tehtävät esitykset tehdään 31.7. mennessä.

Kiltaansiomitaliehdotusten on oltava liiton toimistossa 28.2. mennessä. Puolustusministeri myöntää kilta-ansiomitalit 4.6.

Kiltaristiehdotusten on oltava liiton toimistossa 15.3. ja 15.10. mennessä.
Kiltaristit myöntää liittohallitus päivämäärillä 4.6. ja 6.12.

Apuraha-hakemus (koskee toimintavuotta 2024) ja toimintalomaketiedot 2023 tulee olla lähetettynä 28.2.2024 mennessä liitolle. Lomakkeet löytyvät sähköisinä Teams-alustalta.

Huom. Hakemukset lähetetään Teams-alustan kautta sähköisenä lomakkeena.
Pyydä oikeudet alustalle osoitteesta: mpkltoimisto@mpkl.fi

Maanpuolustuskiltojen säätiön myöntämät apurahat:
Liitto tekee säätiölle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista. Apurahat maksaa säätiö. Selvitys käytöstä tehdään liitolle, joka toimittaa selvitykset säätiölle.

Maanpuolustaja-lehden artikkelimateriaalin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: mpkltoimisto@mpkl.fi 20.3.2024 mennessä.

Liittokokous pidetään Hämeenlinnassa 20.4.2024.
Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2025-2026, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 2025, hyväksytään vuosikertomus ja tilinpäätös 2023 sekä valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouspaikkana on Museo Militaria.
Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille liiton sääntöjen mukaan.

Kesäkuun Pohjoismaiset kiltapäivät pidetään tänä vuonna Tanskan Skivessä 12.-15.6.2024 (11.6.2024 matkapäivä). Ilmoittautuminen ja ohjelma löytyvät Ajankohtaista-sivulta.
Sitovat ilmoittautumiset otetaan vastaan 31.3.2024 mennessä.