Karjalan Prikaatin Kilta ry

Karjalan Prikaatin Kilta ry on perustettu 1957.

Kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen Liittoon ja henkilöjäseniä meillä on noin 500.

Mistä on kyse

Killan nimi on muuttunut kahdesti. Ensimmäinen muutos tapahtui 4.4.1965, jolloin nimeksi tuliKarjalan Kaartin -Prikaatin Kilta ry. Vuosikokouksessa 5.3. 2000 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Karjalan Prikaatin Killaksi. Kilta vaalii mm. Tuntemattoman Sotilaan rykmenttinä tutuksi tulleen JR 8:n ja myöhemmin Karjalan Prikaatin perinteitä.

 Kiltaan kuuluu nykyisin reilut 500 jäsentä, joista kiltasisaria on noin 50. Killan arvot ovat maanpuolustusaatteen edistäminen, perinteiden kunnioittaminen, vastuullisuus ja aktiivisuus sekä avoimuus ja tasa-arvo. Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen.
(Ote killan puheenjohtajan Matti Mikkosen tervehdyksestä killan 60-vuotishistoriateokseen)

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Killan jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen.
Karjalan Kaartin Rykmentin perinnejoukko-osastossa Karjalan Prikaatissa palvellut sekä näiden puolisot ja lesket sekä muu hyvämaineinen, isänmaallinen Suomen kansalainen, joka noudattaa killan sääntöjä.

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jo asevelvollisuutensa suorittanut Karjalan prikaatin vaikutusalueella niin pääkaupunkiseudulle kuin Kymenlaaksoon sekä Lahden ja Tampereen alueille asettuneet, kilta-aatteen arvot sisäistävät naiset ja miehet.

Killan uusien jäsenten oletetaan jakavan edellä mainitut arvot ja toimivan kilta-aatteen hengessä yhteisen Isänmaamme parhaaksi.

Toimintamme

Toiminta

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä keskeisenä epäpoliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita omia veteraanejaan.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa keräämällä historiallista materiaalia ja muuta perinneaineistoa sekä toimittamalla näiden perusteella painetuksi julkaisuja, jotta perinteet säilyisivät jälkipolvillekin.

Kilta kokoaa jäseniään yhteisiin tapaamis-, muistojuhla- ym. tilaisuuksiin ja kokouksiin.
(Ote killan sihteerin Paavo Mikkosen toimittamasta killan 60-vuotishistoriateoksesta)

Sotilastaidot

Koulutus

Yhteisö

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Management Consultant Shooting Association ry (MCSA)

Olemme vuonna 2015 perustettu yhdistys jonka toiminnan kolme tärkeintä osa-aluetta ovat urheiluammunta, turvallisen aseen käsittelytaidon sekä metsästystietouden kehittäminen. Management Consultant Shooting Association on Suomen yhdistyslain mukaisesti yhdistysrekisteriin rekisteröity yhdistys, jolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ampumayhdistyslupa.

The MCSA – Management Consultant Shooting Association is a registered, a non-profit organization committed to promoting and perpetuating the sports of rifle, pistol and shotgun shooting and hunting activities. We promote and encourage the safe handling of firearms, the conservation of all natural resources and wildlife, and we support all gun laws. The MCSA welcomes all outdoor and fire arm enthusiast consultants who wish to enjoy their adventures with other sportsmen  and can enjoy our many club events we host throughout the year.

Löydät killan kotisivuille tästä linkistä:
http://www.mcsa.fi

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Edellytykset jäseneksi

Yhdistykseemme voivat liittyä kaikki liikkeenjohdonkonsultoinnin parissa työskentelevät henkilöt tai yhdistyksen jäsenen suosittelema muu henkilö. Yhdistyksen hallituksen täytyy vahvistaa jäsenyyttä hakeva jäseneksi.

Toimintamme

Toiminta

MCSA ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys jonka toiminnan kolme tärkeintä osa-aluetta ovat urheiluammunta, turvallisen aseen käsittelytaidon sekä metsästystietouden kehittäminen.

Toimintamme tarkoituksena on kehittää ja edistää turvallista aseen käsittelytaitoa ja turvallisuusasennetta, sekä jäsentemme urheilu- ja metsästysammuntaan tarvittavan tiedon, taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämistä ja ylläpitoa. Yhdistyksen päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoituksenmukaista toimintaa ja koulutusta.

Järjestämme ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutus­tilai­suuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerho­tilaisuuksia sekä valistaa jäseniä yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Management Consultant Shooting Association on Suomen yhdistyslain mukaisesti rekisteröity yhdistys, jolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ampumayhdistyslupa.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Kymenlaakson Kiltapiiri ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Kymen Viestikilta ry

Killan tarkoitus on edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Lisätä jäseniensä ja kansalaisten maanpuolustustahtoa ja olla puolustusvoimissa ja siviilissä viestitehtävissä palvelevien tai palvelleiden yhdyssiteenä ja viestijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäjänä.

Linkki killan kotisivuille löytyy tästä:
http://putkiradiomuseo.fi/Viestikilta/toiminta/

viestikilta logo

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö & yhteystiedot

Puheenjohtaja ja sihteeri        
Jukka Puurula                 jukka.puurula@pp.inet.fi 
p.0400 833171

Varapuheenjohtaja 

Juuso Oinasmaa             juuso.oinasmaa@gmail.com

Koulutusvastuuhenkilö          Jari Myntti
 jarimyntti@gmail.com

Rahastonhoitaja                        Juhani Kunnasto 

Taloudenhoitaja
Kari Syrjänen
kari.syrjanen@gmail.com 
                                     

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Karjalan Prikaatin Kilta ry – Pohjois-Kymen Piikki

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Korian Pioneerikilta ry

Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla, joten se on täyttänyt 54 vuotta. Kilta on maan vanhin pioneeriaselajikilta.

Alaosastoksi liitettiin heti jo vuonna 1958 perustettu sodanaikaisen PionP 14:n kilta veteraaneineen. Lahden Seudun Pioneerikilta tuli alaosastoksi vuonna 1964. Vuonna 1987 perustettu Etelä – Karjalan Pioneerit liittyi killan alaosastoksi Lappeenrannasta. Killan lippu naulattiin Korian Sotilaskodissa 26.7.1969. Pioneerikilta vaihtoi nimensä Korian Pioneerikillaksi vuonna 1984.

Mistä on kyse

Kilta tutustuu aselajin kehitykseen sotaharjoituksissa, järjestää esittelyjä yleisötilaisuuksissa, pitää seminaareja 

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Selviytymistaidot

Kehitämme ja koulutamme muillekin rannikon ja saariston selviytymistaitoja vuotuisilla kursseilla.

Sotilastaidot

Jäsenemme harjoittelevat useita kertoja vuodessa PV:n ja Meripuolustuspiirin harjoituksissa.

Ampumakoulutus

Tukea ampumaharrastuksen aloittamiseen, mahdollisuudet osallistua ammunnanjohtajakoulutuksiin.

Kehittyminen reservissä

Autamme kouluttaja-, jatko-, täydennys-, ja aselajikoulutuksille vaadittavissa suosituksissa.

Tukiprojektit

Läpiviemme tukemamme joukon hyödyksi erilaisia hankinta-, koulutus- ja rakennusprojekteja.
sekä järjestämme mm. vuotuisia tapaamisia, koulutuksia. Killalta voi myös hankkia jäsentuotteita.

Yhteisö

Kiltaan saa helposti yhteyden sähköpostitse:
korian.pioneerikilta@gmail.com.

Hallituskokoonpano:
puheenjohtaja
Ilkka Jaakkola

1. varapuheenjohtaja
Esa Simpanen

rahastonhoitaja
Petri Putkonen

Tätä kautta voit päivittää omat yhteystietosi ajan tasalle: linkki Maanpuolustusrekisteriin löytyy TÄSTÄ.

Selviytymistaitojen koulutus

Tekstiä piisaa tässä kohtaa aika paljon. Selviytymistaitojen koulutusta on Osasto Ramsön tukeman järjestetty vuosittain jo 2015 lähtien. Koulutuksen ytimen ovat muodostaneet paljon pidetyt kesä- ja talvitaitojen koulutusviikonloput, joilla opittavat taidot on pantu testiin
erittäin vaativissa kesä- ja talviolojen selviytymisharjoituksissa. Useat kurssisarjan läpäisseet ovat edelleen
pätevöityneet kouluttajiksi ja saaneet jatkokoulutusta eri puolilla Suomea.

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

BEAR-15 Tactical

SRA sekä IDPA. Toiminnallista ammuntaa Kouvolan seudulla.

Mistä on kyse

Pääpaino killan toiminnalla on SRA- sekä IDPA- ammunta, niiden harjoittelu ja kilpailuiden järjestäminen. Yhdistyksemme synty lähti ajatuksesta koota saman katon alle aktiivisia ja puuhakkaita SRA- ja IDPA- ampujia Pohjois-Kymenlaakson seudulta ja lähialueilta.

Mitä sinä saat

Vuosi 2024 jatkuu samoilla linjoilla edellisen vuoden tapaan. Vuodelle 2024 on suunnitteilla neljä SRA- kilpailua, Kaakkois-Suomen suurin IDPA- kilpailu sekä tietty pienempiä IDPA- kilpailuja. PRS- ammunnan harjoittelu ja mahdollinen kilpailutoiminta otetaan yhdistyksessä työn alle. Toiminnallista toimintaa siis taas tarjolla.

Mitä odotamme sinulta

Jäseneksemme voi hakea ampumaurheilusta tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostunut varusmiespalveluksen suorittanut Suomen kansalainen. Mikäli ampumaurheilu tausta vaatii varmentamista tai on vähäinen, voidaan hyväksyä koejäseneksi. Hallitus käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti.

Onko ampuja valmis?

Yhteystiedot:


bear15tactical@gmail.com

  • https://www.idpa.com/clubs/bear-15-tactical-ry/
  • https://practiscore.com/clubs/bear_15_tactical_ry
  • https://shootnscoreit.com/organization/887/

Tulevat kurssit

SRA-ampujankurssi 2025, kevät. Tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Tulevat kilpailut Tyrrissä

29-30.6 SRA https://practiscore.com/bear-sra-kesae-2024/register

17-18.8 SRA

23-24.11 SRA