Varmistin ry

Killan nimi on Varmistin ry ja sen kotipaikka Lahti.
Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen alue.

Tästä linkistä pääset yhdistyksen kotisivuille.

Varmistin

Mistä on kyse

 Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä-meen maakuntajoukkojen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Päijät-Hämeessä
annettavan sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia tukevan koulutuksen näkökulmasta.

Mitä sinä saat

Kilta tukee Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Mitä odotamme sinulta

Killan varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenhakemus täytetään killan tai MPKL:n sivujen kautta.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

Killan sivut somessa:

Varmistin ry
Päijät-Häme
Varmistin ry

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry

Tästä pääset Sotilaspoliisieskadroona Lahden Killan kotisivuille:
https://www.spol.fi

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Ratsumieskilta ry – Lahden Eskadroona

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Ratsumieskilta ry

Tästä pääset Ratsumieskillan kotisivuille:
https://www.ratsumieskilta.fi

Tässä linkki Hakkaa päälle! -Tiedote nro.6 2023.

Eskadroonat

Lahden Eskadroona

Uudenmaan Eskadroona

Joensuun Eskadroona

Lempäälän Eskadroona

Keski-Suomen Eskadroona 

Mistä on kyse

Haluatko mukaan toimintaan, jolla on merkitystä: ratsastamaan, vaalimaan kunnioittavalla tavalla suomalaisen ratsuväen periteitä, juhlimaan, harjoittelemaan ammuntaa ja tapaamaan uusia ystäviä.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö


Ratsumieskilta somessa:

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Päijät-Hämeen Viestikilta ry

Päijät-Hämeen Viestikilta on perustettu Lahden Radiomäellä 4.3.2017. Kilta yhdistää viestialan toimijoita, edistää kokonaisturvallisuutta sekä maanpuolustustyötä tukevaa toimintaa ja vaalii viestiaselajin perinteitä. Yhdistyksen visio on kehittyä aktiivisena viestialan perinteiden vaalijana, viesti- ja johtamisjärjestelmäalan kouluttajana sekä alueellisena poikkeusolojen valmiuden kehittäjänä yhteistyössä Puolustusvoimien, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Yhteyden Päijät-Hämeen Viestikiltaan saa osoitteella phviestikilta@gmail.com tai p.045 357 1150 (puheenjohtaja)

Killan kotisivu löytyy tästä

Radio-, viesti- ja johtamis – järjestelmäalan maakunnallinen aselajiyhdistys

Mistä on kyse

Päijät-Hämeen viestikilta pyrkii tulevina vuosina vahvistamaan asemaansa kiinnostavana ja merkittävänä radio-, viesti- sekä johtamisjärjestelmäalan alueellisena toimijana.

Mitä sinä saat

Kilta jatkaa yhdistysyhteistyön ja nuorisolle kohdennetun harrastetoiminnan kehittämistä toiminta-alueellaan perustamansa nuorisojaoksen ja erityisesti nuorisolle suunnatun elektroniikka- ja radioalan harrastekerhon avulla.
Kehittämistyötä pyritään edelleen jatkamaan tiiviissä yhteistyössä samalla alueella toimivan radioamatöörikerhon Hämeen radioharrastajat ry:n kanssa.

Mitä odotamme sinulta

Suomen kansalaisuutta ja motivoituneisuutta viestinnän parissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen lisäksi.

Tule mukaan kiltatoimintaan ja tutustumaan suureen joukkoomme!

Jäsenhakemus löytyy tästä.

Toimintamme

Toiminta

Killan lähitulevaisuuden päätavoitteita ovat nuorisotoiminnan käynnistäminen ja suunnitellun toiminnan kannalta tarvittavaksi katsottavan radioalan koulutuksen aloittaminen. Vapaaehtoisuuteen perustuvan poikkeustilanteiden viestintä- ja johtamisvalmiuden kehittämiseen tähtäävän toiminnan käynnistäminen Lahden seudulla pysyy myös killan tavoitteena.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

Päijät-Hämeen viestikillan nykyiset yhteystiedot ovat:

——————————–

Päijät-Hämeen viestikilta ry

Postiosoite:
Vaaksakatu 2 B 33
15100 Lahti

Käyntiosoite:
Immiläntie 2 F
15560 Lahti (Nastola)

Sähköpostiosoite:
phviestikilta@gmail.com

Puhelinnumero:
+358 453 571 150

Radiotunnus: OI3PHV

Rekisterinumero: 219.887
Yhteisötunnus: 2844116-6

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry

Kiltapiiri on hallinnoiva elin johon ei voi liittyä jäseneksi.

Löydät kiltapiirin alueelta killan johon voit liittyä mukaan.

Kiltapiirin puheenjohtajana toimii
Esa Simpanen
esa.simpanen@gmail.com

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

PST-Panssarintorjuntakilta ry

Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaan kasvattamalla maanpuolustustahtoa, levittämällä maanpuolustustietoutta sekä kertomalla jälkipolville panssarintorjuntamme historiasta ja aselajin nykytilaan liittyvistä asioista.

Tästä pääset Pst-Panssarintorjuntakillan kotisivuille: https://www.panssarintorjunta.fi

Mistä on kyse

Kilta on Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenkilta. Yhteistoiminta muiden maanpuolustuskiltojen ja -järjestöjen kanssa on vilkasta.

Jokainen Suomen kansalainen voi anoa killan jäsenyyttä katsomatta ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon. Jäsenet voivat hakeutua Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämille vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseille. Jäsenet saavat kaksi kertaa vuodessa Maanpuolustaja-lehden.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Lahden Seudun Tykistökilta ry

Kilta toimii valtakunnallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä.

Mistä on kyse

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin ikään ja sotilasarvoihin katsomatta.

Lisäksi killan tarkoituksena on lähentää toisiinsa alueen väestöä ja niitä joukko-osastoja, joissa he ovat palvelleet ja palvelevat, edistää alueellaan olevien varusmiesten viihtyvyyttä heidän palvelusaikanaan, kehittää yhteistyötä muiden toiminta-alueellaan olevien maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä vaalia alueensa maanpuolustusperinteitä ja historiallisia muistoja.

Killan toiminta ei saa johtaa voittoon tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Mitä sinä saat

Toimintaperiaatteidensa toteuttamiseksi kilta järjestää kevät- ja syyskokousten yhteydessä korkealaatuisia esitelmiä, joissa esitelmiä pitävät maamme korkeaa sotilasjohtoa tai virkamieskuntaa edustavat henkilöt. Keväisin ja syksyisin tehdään tutustumisretkiä sotilaskohteisiin eri puolelle Etelä-Suomea.

Killassa on nuoremmille kiltalaisille tarkoitettu RIHLA-jaos, jonka jäsenet ovat toimineet kouluttajina erilaisissa reserviläis- ja muissa tilaisuuksissa.

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Lahden Seudun Tykistökillan perinnetykki

Tykki on 76 mm kanuuna malli 02, tehty Putilovin tehtaalla Pietarissa vuosina 1916-1917, putki n:o 6776 on tehty vuonna 1916 ja lavetti n:o 4896 vuonna 1917.
Putki on uusittu Valtion Tykkitehtaalla vuonna 1939 sekä jatkosodan aikana 1944.
Tykki painaa noin 1200 kg, josta putken osuus on 24 puutaa (venäläinen painomitta) eli 383,12 kg , lukko painaa 22,31 naulaa (venäläinen painomitta) eli noin 19,13,kg.
Lavetti on korjattu Asevarikko 1:ssä.Edellä esitellyt tiedot löytyvät tykistä. Tykkikantakirjasta löytyvät laukausmäärät sekä niiden patteristojen nimet, joissa tykki on ollut osana.

Tykin historia

Tykkimuistomerkin ajatus syntyi vuonna 1990. Muistomerkki oli pystytettävä Lahden Sotilaspiirin alueelle kunnioitukseksi siellä perustetuille patteristoille sekä tykkimiehille, jotka ovat puolustaneet maatamme talvi- ja jatkosodassa. Killan johtokunnassa käytyjen keskustelujen ja päätösten jälkeen otettiin yhteyttä Sotamuseoon. Tällöin kävi ilmi, että tykin saaminen ko. tarkoitukseen oli epävarmaa kovan kysynnän vuoksi. Myös se, että tykkimalli oli vielä kenttäkäytössä vaikutti asiaan. Miellyttävä yllätys koettiin seuraavan vuoden kesäkuussa, kun Lahden varuskunnasta ilmoitettiin, että heille on saapunut Lahden seudun Tykistökillalle osoitettu tykki. Tapahtuman jälkeen killan johtokunnan tehtäväksi tuli etsiä arvokas paikka muistomerkkiä varten. Paikaksi pyrittiin saamaan Hennalan Sotilaskodin läheinen muistomerkkirinne. Tätä paikkaa ei meille kuitenkaan suotu. Johtokunta katsasti tämän jälkeen Länsiharjun koulun alueen. Koululla oli perustettu ja kotiutettu jatkosotaan osallistunut patteristo. Alue osoittautui ahtaaksi ja muutoinkin muistomerkille sopimattomaksi. Parhaaksi paikaksi todettiin nykyinen paikka, jonka vieressä ovat maamme ainoat Lääkintä- ja Sotilasmusiikkimuseot. Paikka kunnostettiin ja valmistettiin talkoilla johtokunnan jäsenten ja kiltaveljemme rakennusmestari Pauli Peltosen toimesta. Hän järjesti sorat, laudat ja betonit sekä valvoi työn suoritusta. Maalattu ja muutoinkin kunnostettu tykki siirrettiin paikalleen niin, että muistomerkin paljastus voitiin pitää juhlallisin menoin 31.8.1991. Tykin paljastuksessa juhlapuheen piti kiltaveljemme valtiosihteeri Teemu Hiltunen suuren tykkimies- ja kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Tilaisuus päättyi Sotilaskodissa vietettyyn kahvitilaisuuteen.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö & yhteystiedot

Johtokunta 2023

Puheenjohtaja
Jorma Sovinen                     puh. 040 5577 269
Hämeenkatu 7 A 11             
15110   LAHTI
 jorma.sovinen@phnet.fi

Varapuheenjohtaja
Erkki Raita                            puh.  040 7282 824
Panimokatu 5 A 4                 
15140  LAHTI
erkki.raita@gmail.com

Sihteeri
Olli Eerola
puh.0400  494  572
Asikkalankatu 45 A 8         
15140  LAHTI
 olli.eerola@me.com

Kunniajäsen
Pentti Korpimies                   puh. 040 5750 772
Petäjäkatu 27                      pentti.korpimies@gmail.com
15950  LAHTI

Kari Ala-Nikula                      puh. 0400  491 112
Kirkkokatu 29 A 2                  
15140  LAHTI
kari.ala-nikula@phnet.fi

Rahastonhoitaja

Jarmo Järveläinen                 puh. 050 5237 047
Sippolankatu 7 C 27             
15800  LAHTI
jarja@phnet.fi

Ari Sausta                            puh. 0400 994 422
Kuningattarenkatu 40 B 17  
17900  LOVIISA
ari.sausta@pp.inet.fi

Olli-Pekka Porkka
Löytynkatu 1 B
15900 LAHTI
olli-pekka.porkka@hele.fi

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Karjalan Prikaatin Kilta ry – Lahti

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.