Österbottens Försvarsgille rf – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf on vuonna 1981 perustettu alueellinen kilta, jonka toimialueena on entinen Vaasan Sotilaspiiri, käytännössä nykyinen Pohjanmaan maakunta. Kilta viettää vuosipäiväänsä Tammisunnuntaina Vaasan Kaupungintalossa järjestettävässä juhlassa.

Mistä on kyse

Kilta on avoin kaikille maanpuolustustahtoisille isänmaan ystäville, niin miehille kuin naisillekin. Isänmaallisten arvojen korostaminen, yleisen maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kohottaminen sekä erityisesti veteraanien perinnön vaaliminen ja siirtäminen uusille sukupolville ovat killan keskeisiä tavoitteita ja toimintamuotoja. Killan jäseneksi haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan.

Mitä sinä saat

Muuta perinnetyötä edustaa Vaasassa perustettujen ja täällä toimineiden joukko-osastojen muistolaattojen hankkiminen ja kiinnittäminen Kasarmintorin Perinnemuuriin. Tammisunnuntaina vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä kilta laskee Perinnemuurille havuseppeleen kunnianosoituksena aikaisempien sukupolvien suorittamalle maanpuolustustyölle.

Toimintamme

Toiminta

Killan toiminnan painopisteenä on Vaasan Sotaveteraanimuseon ylläpitäminen. Museon pysyvä näyttely esittelee runsaslukuisin esinein (pienoismallein, asein, puhdetöin, puvuin, kunniamerkein jne.), kartoin, piirroksin ja valokuvin maamme sotilas- ja sotahistoriaa kahdelta viime vuosisadalta. Museossa on myös merkittävä alan kirjasto. Pysyvän näyttelyn lisäksi museoon pystytetään vuosit-tain 1-2 vaihtuva-alaista näyttelyä. Museo sijaitsee Vaasan keskustassa osoitteessa Kirkkopuistikko 22 A, jossa sillä on käytössään n. 250 m2 tilat. Museon esineistö (esineitä nykyisin yli 5000 kpl) on saatu pääosin lahjoituksin, mukana on myös yhdistyksiltä ja yksityisiltä deponointeina saatuja esineitä.

Nuorisotyö

Alueen nuorisoon kilta pitää yhteyttä mm. palkitsemalla varusmiespalveluksessaan hyvin menestyneitä alueen nuoria miehiä ja naisia.

Kainuun Prikaatissa, Tykistöprikaatissa ja Uudenmaan Jääkaripataljoonassa palvelevista varusmiehistä kunkin saapumiserän parhaat varusmiehet tai -naiset palkitaan killan ansioplaketilla ja kunniakirjalla. Toinen erityisesti nuoriin liittyvä toimintamuoto on isänmaallis- ja veteraaniaiheisen ainekirjoituskilpailun järjestäminen vuosittain Vaasan ja Musta-saaren lukioiden ja peruskoulun yläluokkien oppilaille. Kilpailun palkinnot jaetaan killan vuosijuhlas-sa ja parhaita kirjoituksia julkaistaan alueen lehdistössä.

Muu toiminta Vaasassa

Kilta on vastannut Vaasan Sotilasläänin komentajien muotokuvien teettämisestä ja luovuttamisesta Vaasan Upseerikerhon kokoelmiin. Alueen Mannerheim-ristin ritareille on teetetty muistolaatat heidän kotitalojensa seiniin.

Yhteisö & yhteystiedot

Hallitus

puheenjohtaja
Arja Rantanen
arjarantanen24@gmail.com

sihteeri
Johnny Haga

taloudenhoitaja
Malmi Toini

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Vaasan Sotilaspoliisikilta ry

Kotisivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Vaasan kiltapiiri ry – Vasa gillesdistrikt

Vaasan Kiltapiiri ry – Vasa Gillesdistrikt rf

Vaasan Kiltapiiri ry – Vasa Gillesdistrikt rf on perustettu 23.3.1994 Vaasan Upseerikerholla.
Säädeasiakirjan allekirjoittivat Holger Strandberg, Veijo Rutanen, Tauno Rewell, Harry Dahlbo,
Ole Fagernäs, Juhani Kangas, Helge Harri, Antti Ervalahti ja Erkki Salmi.
Kiltapiiriin ei liitytä jäseneksi.

Mistä on kyse

Vaasan Kiltapirin osastot

Pohjanlahden Merivartiokilta

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Vaasan Kiltatalo

Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa ry on vuonna 1991 perustettu vaasalainen vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja tukea jäsenyhdistystensä toimintaa ylläpitämällä Vaasan Kiltataloa jäsenyhdistystensä kokous-, koulutus- ja virkistäytymistilana

https://www.kiltatalo.fi

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pohjan Viestikilta ry – Pohjanmaa/Ylivieska

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Merenkurkun Reserviläiset ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Merenkurkun Kilta ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pohjan Pioneerikilta ry

Rakennamme perinteille – Elämme tätä päivää – Tähtäämme tulevaisuuteen

Killan toiminta-ajatus on maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteena toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsomatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Kilta on perustettu 26.1.1978

Killan perustamiskokouksen koollekutsuja oli killan kunniajäsen majuri evp. Veikko Inkilä. Perustamiskokouksessa oli läsnä 16 perustajajäsentä, joista osa oli viime sodissa palvelleita pioneeriveteraaneja.
Pioneerikillan jäsenistö koostuu pääasiassa Oulun läänin alueelta voimakkaimpina alueina Oulu, Oulujoki-varsi sekä Kajaani, jotka ovat merkittäviä veteraani- ja reserviläisalueita.

Pohjan Pioneerikilta ry

Mistä on kyse

Killan toiminta-ajatukseksi kiteytyi maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteenä toimiminen.

Mitä sinä saat

 Järjestämme jokaiselle saapumiserälle POHPIONP:ssä kiltainfotilaisuuden, jossa kerromme kiltamme toiminnasta. Näistä tulee vuosien saatossa tulevia kiltalaisia, kun vaan toteutamme aktiivista koulutustoimintaa.
Koulutamme ja rakennamme yhdessä eri projekteja läpi vuoden. Esitelmiä ja tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan, tänä vuonna 2023 Turpo-seminaarikiertue yhdessä MPKL ry:n kanssa Oulussa.

Mitä odotamme sinulta

Killan toiminta on tänään rakennettu siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua killan järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Tapahtumat ovat retkiä, tutustumiskäyntejä, killan perhepäivä sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. Koulutustapahtumat on toteutettu pääosin MPK:n kursseina, joko sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina tai varautumiskoulutuksina.

Toimintamme

Historiaa ja toimintaa

Killan toiminta-ajatukseksi kiteytyi maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteenä toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsottamatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Perinnejoukko-osastomme ovat talvisodan aikainen PionP 9 ,välirauhan ajan PionP5, jatkosodan aikainen PionP 15 ja PionP 34 sekä rauhanajan 1. Pr ja PohjPr:n PionK, PohPionK, PohPionK/PohPr sekä PohPionP /PohPr ja PohpionP/KaiPr.

Perinnetyö

Edelleen perinnetyöstä mainittakoon kiltojenkin ponnistuksia vaatinut Pioneerimuseohanke, joka avattiin 2007 Miehikkälässä. Pioneerimuseo siirtyi vuonna 2012 Hämeenlinnaan, missä pioneerimuseo yhdistyi kolmen aselajin yhteiseksi Museo Militariaksi. Kiltamme jäsenet ovat osallistuneet muutaman henkilön voimin museon siirtymistalkoisiin Miehikkälästä Hämeenlinnaan sekä Hämeenlinnassa Museo Militarin rakentamiseen ja järjestämiseen.

Veteraanityö

Kilta on järjestänyt jo viisitoista vuotta peräkkäin teatterinäytöksen Oulun kaupunginteatterissa tai Teatteriravintola Riossa, jonka tuotoilla on tuettu 15 veteraanin vuotuisia virkistys leirejä Kalajoella. Killan edustaja on käynyt esittämässä killan tervehdyksen virkistysviikon päättäjäistilaisuudessa. Lisäksi kilta on ollut aktiivinen veteraanien hyväksi järjestettyjen keräysten toteutuksessa jo vuosien ajan. Joka vuosi Oulussa on järjestetty vähintään kaksi kaksipäiväistä lipaskeräystä varusmiesten voimin markettien edustoilla ja kävelykadulla ja näissä tapahtumissa kiltamme jäsenet ovat toimineet keräysten järjestelijöinä. Lisäksi useana vuonna keräys on toteutettu Oulun jäähallissa Kärppäpelien yhteydessä kiltalaisten voimin sekä kun olemme osallistuneet paikallisiin messutapahtumiin, niin niissä olemme aina toteuttaneet lipaskeräyksen veteraanien hyväksi.

Tule mukaan toimintaan!

Killan jäseneksi voi päästä jokainen pioneeri- , linnoitusrakennus- sekä suojelujoukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, joka on tukenut merkittävällä tavalla kiltamme työtä. Kannattajajäseneksi voi liittyä yhteisö tai yritys, jonka toiminta kiltamme kanssa on vakiintunutta.

Ota yhteyttä

 

palaute(at)pohjanpioneerikilta.fi

Yhteisö

Hallituskokoonpano

Puheenjohtaja
Kalinainen Janne
janne@kalinainen.fi


Sihteeri
Kaisto Heikki


Taloudenhoitaja
Paakkola Kari

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.