Palvelut ja toimintamuodot

Palvelut ja toimintamuodot

Pohjoismainen yhteistyö

MPKL tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Pohjoismaisille kiltapäiville osallistuvat kaikki maat joka toinen vuosi.
Vuonna 2022 oli Suomen isännöimä 38. Pohjoismainen kiltapäivä Panssariprikaatissa Parolannumella.
Vuonna 2024 Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Tanskan Skivessä kesäkuussa.

Koulutus

Killoilla ja niiden jäsenillä on mahdollisuus osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoimintaan.
Killat toimivat aktiivisina kouluttajina MPK:n yhteistyökumppaneina ja asiantuntijoina eri alueilla Suomessa.

Taloudellinen tuki

Killoilla on mahdollisuus hakea apurahoja toimintaansa.
Lisätietoja saat Killalle-sivuilta tai olemalla yhteydessä liiton toimistoon: mpkltoimisto@mpkl.fi

Suhdetoiminta

Liitto toimii kiltapiirien ja kiltojen edunvalvojana.
Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm:
Naisten Valmiusliitto ry
Reserviläisliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Reserviläisurheiluliitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Perinnetyö

Joukko-osasto- ja aselajikilloissa vaalitaan perinteitä aktiivisesti.
Historiamme tallentaminen ja perinteiden vaaliminen on yksi kulmakivi kiltatoiminnassa.

Toimintaturva

Liittymällä kiltaan jäseneksi saat turvaa kaikkeen harrastustoimintaan, ampumatoiminta mukaan lukien.

Maanpuolustaja-lehti

Lehti on MPKL:n oma kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti. Lehti löytyy digilehtenä tästä tai liiton kotisivuilta kohdasta Viestintä.

Kiltatiedotteet

Sähköinen tiedote on 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaislehti, jonka voi lukea tästä tai liiton kotisivuilta kohdasta Viestintä.

Suomen Sotilas-lehti

Lehti on laajasti maanpuolustusta ja sotatekniikka esittelevä riippumaton sotilasaikakauslehti. Lehden saavat kiltajäsenet etuushintaan.