Palvelut ja toimintamuodot

Maanpuolustaja

Maanpuolustaja-lehti

Kiltojen jäsenet saavat jäsenmaksuun sisältyvän liiton Maanpuolustaja-lehden. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Reserviläinen

Reserviläinen-lehti

Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus tilata Reserviläinen-lehti jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi. Maksamalla ylimääräisenä jäsenmaksun yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan.

Suomen Sotilas

Suomen Sotilas -lehti

Suomen Sotilas -lehti on maan vanhin maanpuolustusaikakauslehti ja maanpuolustusasioiden asiantuntija. Kiltojen jäsenet voivat tilata lehden jäsenetuhintaan. Liitto omistaa lehteä julkaisevan Kustannus Oy Suomen Miehen.

PM Kiltapäivät - Oslo

Pohjoismainen yhteistyö

Liitto on tiiviissä yhteydessä pohjoismaisten vastaavien järjestöjen kanssa ja sillä on veljesjärjestöt Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Kiltalaiset voivat osallistua Pohjoismaisille kiltapäiville, jotka järjestetään joka toinen vuosi kiertokululla Suomi, Tanska, Ruotsi ja Norja.
37. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin 13.–18.6.2019 Norjan Elverumissa. Seuraavat kiltapäivät järjestetään Suomessa, Hämeenlinnassa, kesäkuussa 2021.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

Kiltalaiset voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n järjestämille turva-, valmius- ja erikoiskursseille. Killat voivat myös itse järjestää MPK:n kursseja. Kurssien järjestämiseen saa koulutusapurahaa. Liitto on yksi MPK:n perustamisjäsenistä. Jäsenjärjestöjä on 15.

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

Liitto jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Vuonna 2019 liitto on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €. Liitto tukee myös kiltapiirejä taloudellisesti. Liiton Maanpuolustuskiltojen säätiö tukee myös taloudellisesti kiltojen toimintaa jakamalla toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Suhdetoiminta

Suhdetoiminta

Liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jolla on hyvät suhteet puolustusvoimiin, rajavartiolaitokseen ja puolustusministeriöön. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Perinnetyö

Perinnetyö

Veteraanien perinteen ylläpitäminen ja siirtäminen nuoremmille. Liitto on ainoa valtakunnallinen maanpuolustusjärjestö, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on aselajien ja joukko-osastojen perinteiden ylläpitäminen ja jatkaminen.

Jäsenrekisteripalvelut

Jäsenrekisteripalvelut

Liitolla yhteinen internetissä toimiva jäsenrekisterijärjestelmä veljesjärjestöjen (Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto) kanssa. Se tarjoaa killoille ilmaiseksi jäsenrekisteripalvelun sekä siihen liittyvät toiminnot.

Kiltojen internetsivut

Kiltojen internetsivut

Killat saavat omat internetsivut ilmaiseksi liiton kotisivujen yhteyteen. Sivujen päivittäminen ja sisällön tuottaminen on killan vastuulla. Sivuille voi laittaa tekstiä, säännöt, kuvia, uutisia, tapahtumainfoja jne.

Ampumavakuutus

Ampumavakuutus

Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus hankkia Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi. Ampumaturva antaa osallistumisoikeiden Maanpuolustuskiltojen liiton, Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.
Lisätietoja Reserviläisliiton sivuilta.

Muut palvelut

Muu ilmainen palvelutoiminta jäsenkilloille

Valokopiointi itsepalveluna, kokoustilojen käyttö ja kiltaesineiden hankintaneuvonta.