Karjalan Prikaatin Kilta ry

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varsinais-Suomen Reserviläisampujien Kilta ry

Löydät killan kotisivut tästä linkistä:
http://Killan sivut www.vsrk.fi

Yhteystiedot

Killan pj.
Mikko Uusitalo
mikko(ät)hylsy.net

Sihteeri
Tino Niemi
hallitus(ät)vsrk.fi

Jäsenasiat
Maarit Ketonen
maarit.kaarina(ät)gmail.com

Mitä sinä saat

Jäseneksi voi hakea toiminnallisia ampumalajeja harrastava tai niistä kiinnostunut henkilö.  Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suostumus. Lisätietoja jäsenasioista antaa maarit.kaarina(ät)gmail.com

Kiltaan kuuluvalla on oikeus hankkia maksullinen Reserviläisliiton ampumaturva-vakuutus ja siten vakuutettuna voi osallistua kilpailuihin. Reserviläisliittoon ei tarvitse kuulua. SAL:n lajeja harrastavat eivät tarvitse erikseen Res-vakuutusta. Heille riittää SAL:n kilpailulisenssi ja siihen kytketty urheiluvakuutus.

Jäsenetuuteen kuuluu jäsenyys, Suomen viranomaisten hyväksymässä ampumaseurassa ja 04.12.2013 lähtien kansainvälisen IDPA-liiton hyväksymässä jäsenseurassa. Näiden lisäksi jäsen saa muutaman kerran vuodessa ilmestyvän maanpuolustajalehden.

Mitä odotamme sinulta

  1. Osallistumalla ResUl:n, SAL:n ja muiden ampumalajiliittojen, sekä näiden alaisten jäsenyhdistysten ja ampumaseurojen järjestämiin kilpailuihin, ampumakilpailuihin ja tapahtumiin.
     
  2. Osallistumalla ampumatapahtumien ja ampumakilpailujen järjestämiseen, joko järjestävänä tai muuten osallistuvana osapuolena, kuten esimerkiksi SRA-tuomaritoiminta, SRA-toimitsijatoiminta, yli seura-, yhdistys-, järjestö- tai liitto rajojen tapahtuva veljesapu kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseksi.
     
  3. Järjestämällä maanpuolustusta tukevia koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, niin yhdistyksen omille jäsenille, kuin myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille korvausta vastaan, joka määritellään tapauskohtaisesti tilaisuudesta tai tapahtumasta riippuen
     
  4. Kouluttamalla jäseniään ja tukemalla jäsenten kilpailutoimintaa tapauskohtaisesti, sekä erikseen sovittavilla tavoilla mahdollisuuksien mukaan.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varmistin ry

Killan nimi on Varmistin ry ja sen kotipaikka Lahti ja toiminta-alue Päijät-Hämeen alue.

Tästä linkistä pääset yhdistyksen kotisivuille:
https://varmistin.fi

Varmistin

Mistä on kyse

 Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä-meen maakuntajoukkojen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Päijät-Hämeessä
annettavan sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia tukevan koulutuksen näkökulmasta.

Mitä sinä saat

Kilta tukee Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Mitä odotamme sinulta

Killan varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenhakemus täytetään killan tai MPKL:n sivujen kautta.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry (Kiltapiiri)

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry perustettiin 23.5.1965 Seinäjoella. Se on Suomen ensimmäinen rekisteröity kiltapiiri Suomessa

Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunnan perustaminen yleisesikunnan käskyllä tammikuun 23. päivänä 1932.
Esikunta toimi varatuomari Ilmari Talvitien omistamassa rakennuksessa ensimmäisenä toimintavuonnaan 1932.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta muutti Ilkantien varteen (Itikanmäki), entisen Verkatehtaan hallintorakennukseen 1933 alussa.
1960-luvun lopulla rakennettiin kantatie 67, jonka vuoksi tykkihalli, esikuntarakennus ja sotilaspiirin päällikön asunto purettiin.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta pääsi muuttamaan uuteen Valtion Virastotaloon vuoden 1968 loppupuolella ja toimi siellä loppuvuoteen 1992 saakka.
(Lainaus: ”ISÄNMAAN ASIALLA” maanpuolustustyötä Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen Sotilaspiirin 60 vuotta 1932-1992, Toimittanut everstiluutnantti (evp) Jarmo Seppä).

Mistä on kyse

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n tehtävänä ovat sotiemme veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville, maanpuolustustahdon lujittaminen, oikean maapuolustustietouden jakaminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -harrastuksen kehittäminen.

Kilta pyrkii mahdollisuuksiensa sekä sääntöjensä mukaisesti toimimaan yhdyssiteenä ja avustajana kaikkien jäsenjärjestöjensä hankkeiden ja tapahtumien toteuttamisessa. Kilta toimii kiinteässä yhteistyössä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä puolustusvoimain kanssa.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Liity mukaan kiltatoimintaan!
NYT ON nimittäin mahdollista liittyä HENKILÖJÄSENEKSI SEINÄJOEN SOTILASPIIRIN KILTAAN!
Tässä linkki jäsenhakemukseen.
Sinulle tulee aikanaan jäsenmaksu, joka on tällä hetkellä 20€ / vuosi.
Jos haluat toimintaturvan voimaan, maksa jäsenlaskulla 25€ samalla kertaa ja samalla viitenumerolla sen aktivoimiseksi.
Toimintaturva on voimassa aina 12kk maksupäivästä.
(+ SeiSpKillan hallituksen hyväksyminen jäseneksi).

Toimintamme

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö & yhteystiedot

Puheenjohtaja
Mikko Säntti
Puh. 040-550 9798
Sähköposti: mikko.santti(at)luukku.com

Sihteeri
Marko Pänkälä
Puh. 0400-565 300
Sähköposti: marko(at)redball.fi

Ajankohtaisia uutisia

Puolustusvoimien PAPU-paikallispuolustusharjoitus eri viranomaistahojen kanssa on menossa parasta aikaa Seinäjoella.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry kävi vierailulla puheenjohtajan Jouko Kuismin johdolla Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkillä Itikanmäellä.

Muistomerkin suunnittelija Marko Pänkälä kertoi vierailun aikana alueen historiasta sekä muistomerkin symbolisesta merkityksestä.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry oli tukemassa Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkkihanketta ja iso kiitos heille myös paikan päällä käynnistä. 🇫🇮

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry oli tukemassa Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkkihanketta ja iso kiitos heille myös paikan päällä käynnistä.

Seinäjoen Sotilaspiirin Killalla oli kunnia luovuttaa Eduskunnan 1 varapuhemiehelle Paula Risikolle Killan standaarin maanpuolustustyön sekä Killan eteen tehdystä työstä 1.9.2023. Tilaisuudessa tuotiin myös Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkin kuvallista merkitystä esille. Onnittelut Paulalle!

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Savonlinnan Seudun Maanpuolustuskilta ry

Kotisivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Satakunnan Tarkka-ampujat ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Satakunnan kiltapiiri ry

Satakunnan Kiltapiiri Ry on toiminut ja tulee jatkossakin toimimaan hyvässä yhteistyössä ja isänmaallisessa hengessä liiton, eri kiltojen, maanpuolustuskoulutuksen ja kaikkien maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Kiltapiiriin ei voi liittyä jäseneksi.

dsc_0528_10
skkp_tuntematonp

Yhteystiedot:
puheenjohtaja
Keiholehti Esko
Porin Rykmentin-Prikaatin kilta ry
keiholeh@dnainternet.net

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Riihimäen Seudun Tykistökilta ry

Tästä pääset Uudenmaan Eskadroonan kotisivuille:
https://riihitykki.fi

Mistä on kyse

Toistaiseksi viimeinen Riihimäellä toiminut tykistöjoukko-osasto, silloinen Karjalan Prikaatin Patteristo liitettiin Pohjanmaan Tykistörykmenttiin ja se muutti Riihimäeltä 19.9.1959. Hiljalleen alueen tykkimiesten keskuudessa alkoi viritä halu alueen tykistöperinteiden vaalimiseksi. Riihimäen seudun Tykistökilta ry:n perustava kokous pidettiinkin Riihimäen Seurahuoneella 11.10.1964 kauppias K.V Lindellin kokoonkutsumana. Yhdistyksen kotipaikaksi tuli Riihimäki ja toiminta-alueeksi määriteltiin Riihimäen talousalue.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Killan jäseneksi kehittämään alueemme vapaaehtoista tykistöllistä maanpuolustustyötä sekä vaalimaan alueemme tykistöperinteitä voi liittyä jokainen Suomen kansalainen ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. Liittyminen tapahtuu tulostamalla tai täyttämällä kotisivuilla oleva lomake, täyttämällä ja allekirjoittamalla se, ja postittamalla killan sihteerille. Liittymisen jälkeen olet velvoitettu vuotuiseen jäsenmaksuun, minkä suuruus on tällä hetkellä 20€.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.