Österbottens Försvarsgille rf – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf on vuonna 1981 perustettu alueellinen kilta, jonka toimialueena on entinen Vaasan Sotilaspiiri, käytännössä tällä hetkellä nykyinen Pohjanmaan maakunta. Kilta viettää vuosipäiväänsä Tammisunnuntaina Vaasan Kaupungintalossa järjestettävässä juhlassa.

Mistä on kyse

Kilta on avoin kaikille maanpuolustustahtoisille isänmaan ystäville, niin miehille kuin naisillekin.

Isänmaallisten arvojen korostaminen, yleisen maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kohottaminen sekä erityisesti veteraanien perinnön vaaliminen ja siirtäminen uusille sukupolville ovat killan keskeisiä tavoitteita ja toimintamuotoja.

Killan jäseneksi haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan.

Mitä sinä saat

Muuta perinnetyötä edustaa Vaasassa perustettujen ja täällä toimineiden joukko-osastojen muistolaattojen hankkiminen ja kiinnittäminen Kasarmintorin Perinnemuuriin.

Tammisunnuntaina vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä kilta laskee Perinnemuurille havuseppeleen kunnianosoituksena aikaisempien sukupolvien suorittamalle maanpuolustustyölle.

Toimintamme

Toiminta

Killan toiminnan painopisteenä on Vaasan Sotaveteraanimuseon ylläpitäminen. Museon pysyvä näyttely esittelee runsaslukuisin esinein (pienoismallein, asein, puhdetöin, puvuin, kunniamerkein jne.), kartoin, piirroksin ja valokuvin maamme sotilas- ja sotahistoriaa kahdelta viime vuosisadalta.

Museossa on myös merkittävä alan kirjasto. Pysyvän näyttelyn lisäksi museoon pystytetään vuosit-tain 1-2 vaihtuva-alaista näyttelyä. Museo sijaitsee Vaasan keskustassa osoitteessa Kirkkopuistikko 22 A, jossa sillä on käytössään n. 250 m2 tilat.

Museon esineistö (esineitä nykyisin yli 5000 kpl) on saatu pääosin lahjoituksin, mukana on myös yhdistyksiltä ja yksityisiltä deponointeina saatuja esineitä.

Nuorisotyö

Alueen nuorisoon kilta pitää yhteyttä mm. palkitsemalla varusmiespalveluksessaan hyvin menestyneitä alueen nuoria miehiä ja naisia.

Kainuun Prikaatissa, Tykistöprikaatissa ja Uudenmaan Jääkaripataljoonassa palvelevista varusmiehistä kunkin saapumiserän parhaat varusmiehet tai -naiset palkitaan killan ansioplaketilla ja kunniakirjalla.

Toinen erityisesti nuoriin liittyvä toimintamuoto on isänmaallis- ja veteraaniaiheisen ainekirjoituskilpailun järjestäminen vuosittain Vaasan ja Mustasaaren lukioiden ja peruskoulun yläluokkien oppilaille. Kilpailun palkinnot jaetaan killan vuosijuhlassa ja parhaita kirjoituksia julkaistaan alueen lehdistössä.

Muu toiminta Vaasassa

Kilta on vastannut Vaasan Sotilasläänin komentajien muotokuvien teettämisestä ja luovuttamisesta Vaasan Upseerikerhon kokoelmiin.

Alueen Mannerheim-ristin ritareille on teetetty muistolaatat heidän kotitalojensa seiniin.

Yhteisö & yhteystiedot

Hallitus

Seppo Hautala, puheenjohtaja
p. 0500-562236

Johnny Haga, varapuheenjohtaja, sihteeri

Ilkka Virtanen, museovastaava

Toini Malmi, kirjanpitäjä

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Karjalan Prikaatin Kilta ry

Karjalan Prikaatin Kilta ry on perustettu 1957.

Kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen Liittoon ja henkilöjäseniä meillä on noin 500.

Mistä on kyse

Killan nimi on muuttunut kahdesti. Ensimmäinen muutos tapahtui 4.4.1965, jolloin nimeksi tuliKarjalan Kaartin -Prikaatin Kilta ry. Vuosikokouksessa 5.3. 2000 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Karjalan Prikaatin Killaksi. Kilta vaalii mm. Tuntemattoman Sotilaan rykmenttinä tutuksi tulleen JR 8:n ja myöhemmin Karjalan Prikaatin perinteitä.

 Kiltaan kuuluu nykyisin reilut 500 jäsentä, joista kiltasisaria on noin 50. Killan arvot ovat maanpuolustusaatteen edistäminen, perinteiden kunnioittaminen, vastuullisuus ja aktiivisuus sekä avoimuus ja tasa-arvo. Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen.
(Ote killan puheenjohtajan Matti Mikkosen tervehdyksestä killan 60-vuotishistoriateokseen)

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Killan jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen.
Karjalan Kaartin Rykmentin perinnejoukko-osastossa Karjalan Prikaatissa palvellut sekä näiden puolisot ja lesket sekä muu hyvämaineinen, isänmaallinen Suomen kansalainen, joka noudattaa killan sääntöjä.

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jo asevelvollisuutensa suorittanut Karjalan prikaatin vaikutusalueella niin pääkaupunkiseudulle kuin Kymenlaaksoon sekä Lahden ja Tampereen alueille asettuneet, kilta-aatteen arvot sisäistävät naiset ja miehet.

Killan uusien jäsenten oletetaan jakavan edellä mainitut arvot ja toimivan kilta-aatteen hengessä yhteisen Isänmaamme parhaaksi.

Toimintamme

Toiminta

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä keskeisenä epäpoliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita omia veteraanejaan.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa keräämällä historiallista materiaalia ja muuta perinneaineistoa sekä toimittamalla näiden perusteella painetuksi julkaisuja, jotta perinteet säilyisivät jälkipolvillekin.

Kilta kokoaa jäseniään yhteisiin tapaamis-, muistojuhla- ym. tilaisuuksiin ja kokouksiin.
(Ote killan sihteerin Paavo Mikkosen toimittamasta killan 60-vuotishistoriateoksesta)

Sotilastaidot

Koulutus

Yhteisö

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varusmiestoimikuntien Kilta ry

Kotisivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varsinais-Suomen Reserviläisampujien Kilta ry

Löydät killan kotisivut tästä.

Yhteystiedot

Killan pj.
Mikko Uusitalo
mikko(ät)hylsy.net

Sihteeri
Tino Niemi
hallitus(ät)vsrk.fi

Jäsenasiat
Maarit Ketonen
maarit.kaarina(ät)gmail.com

Mitä sinä saat

Jäseneksi voi hakea toiminnallisia ampumalajeja harrastava tai niistä kiinnostunut henkilö.  Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suostumus. Lisätietoja jäsenasioista antaa maarit.kaarina(ät)gmail.com

Kiltaan kuuluvalla on oikeus hankkia maksullinen Reserviläisliiton ampumaturva-vakuutus ja siten vakuutettuna voi osallistua kilpailuihin. Reserviläisliittoon ei tarvitse kuulua. SAL:n lajeja harrastavat eivät tarvitse erikseen Res-vakuutusta. Heille riittää SAL:n kilpailulisenssi ja siihen kytketty urheiluvakuutus.

Jäsenetuuteen kuuluu jäsenyys, Suomen viranomaisten hyväksymässä ampumaseurassa ja 04.12.2013 lähtien kansainvälisen IDPA-liiton hyväksymässä jäsenseurassa. Näiden lisäksi jäsen saa muutaman kerran vuodessa ilmestyvän maanpuolustajalehden.

Mitä odotamme sinulta

  1. Osallistumalla ResUl:n, SAL:n ja muiden ampumalajiliittojen, sekä näiden alaisten jäsenyhdistysten ja ampumaseurojen järjestämiin kilpailuihin, ampumakilpailuihin ja tapahtumiin.
     
  2. Osallistumalla ampumatapahtumien ja ampumakilpailujen järjestämiseen, joko järjestävänä tai muuten osallistuvana osapuolena, kuten esimerkiksi SRA-tuomaritoiminta, SRA-toimitsijatoiminta, yli seura-, yhdistys-, järjestö- tai liitto rajojen tapahtuva veljesapu kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseksi.
     
  3. Järjestämällä maanpuolustusta tukevia koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, niin yhdistyksen omille jäsenille, kuin myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille korvausta vastaan, joka määritellään tapauskohtaisesti tilaisuudesta tai tapahtumasta riippuen
     
  4. Kouluttamalla jäseniään ja tukemalla jäsenten kilpailutoimintaa tapauskohtaisesti, sekä erikseen sovittavilla tavoilla mahdollisuuksien mukaan.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Varmistin ry

Killan nimi on Varmistin ry ja sen kotipaikka Lahti.
Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen alue.

Tästä linkistä pääset yhdistyksen kotisivuille.

Varmistin

Mistä on kyse

 Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä-meen maakuntajoukkojen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Päijät-Hämeessä
annettavan sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia tukevan koulutuksen näkökulmasta.

Mitä sinä saat

Kilta tukee Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Mitä odotamme sinulta

Killan varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenhakemus täytetään killan tai MPKL:n sivujen kautta.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

Killan sivut somessa:

Varmistin ry
Päijät-Häme
Varmistin ry

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry (Kiltapiiri)

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry perustettiin 23.5.1965 Seinäjoella. Se on Suomen ensimmäinen rekisteröity kiltapiiri Suomessa

Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunnan perustaminen yleisesikunnan käskyllä tammikuun 23. päivänä 1932.
Esikunta toimi varatuomari Ilmari Talvitien omistamassa rakennuksessa ensimmäisenä toimintavuonnaan 1932.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta muutti Ilkantien varteen (Itikanmäki), entisen Verkatehtaan hallintorakennukseen 1933 alussa.
1960-luvun lopulla rakennettiin kantatie 67, jonka vuoksi tykkihalli, esikuntarakennus ja sotilaspiirin päällikön asunto purettiin.
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunta pääsi muuttamaan uuteen Valtion Virastotaloon vuoden 1968 loppupuolella ja toimi siellä loppuvuoteen 1992 saakka.
(Lainaus: ”ISÄNMAAN ASIALLA” maanpuolustustyötä Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen Sotilaspiirin 60 vuotta 1932-1992, Toimittanut everstiluutnantti (evp) Jarmo Seppä.

Mistä on kyse

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n tehtävänä ovat sotiemme veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville, maanpuolustustahdon lujittaminen, oikean maapuolustustietouden jakaminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -harrastuksen kehittäminen.

Kilta pyrkii mahdollisuuksiensa sekä sääntöjensä mukaisesti toimimaan yhdyssiteenä ja avustajana kaikkien jäsenjärjestöjensä hankkeiden ja tapahtumien toteuttamisessa. Kilta toimii kiinteässä yhteistyössä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä puolustusvoimain kanssa.

Mitä odotamme sinulta

Liity mukaan kiltatoimintaan!
NYT on mahdollista liittyä HENKILÖJÄSENEKSI SEINÄJOEN SOTILASPIIRIN KILTAAN!
Tässä linkki jäsenhakemuksen.
Sinulle tulee vuoden alussa (maaliskuu) mennessä jäsenmaksu, joka on tällä hetkellä killalla 20€ / vuosi.
Jos haluat toimintaturvan voimaan, maksa jäsenlaskulla 25€ samalla kertaa ja samalla viitenumerolla sen aktivoimiseksi.
Toimintaturva on voimassa aina 12kk maksupäivästä.
(+ SeiSpKillan hallituksen hyväksyminen jäseneksi).

Toimintamme

Kehittyminen reservissä

Seinäjoen Sotilaspiirin kilta Facebook

Yhteisö & yhteystiedot

Puheenjohtaja
Mikko Säntti
Puh. 040-550 9798
Sähköposti: mikko.santti(at)kurikka.fi

Sihteeri
Marko Pänkälä
Puh. 0400-565 300
Sähköposti: marko.pankala(at)gmail.com

Ajankohtaisia uutisia

Puolustusvoimien PAPU-paikallispuolustusharjoitus eri viranomaistahojen kanssa on menossa parasta aikaa Seinäjoella.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry kävi vierailulla puheenjohtajan Jouko Kuismin johdolla Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkillä Itikanmäellä.

Muistomerkin suunnittelija Marko Pänkälä kertoi vierailun aikana alueen historiasta sekä muistomerkin symbolisesta merkityksestä.

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry oli tukemassa Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkkihanketta ja iso kiitos heille myös paikan päällä käynnistä. 🇫🇮

Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistys ry oli tukemassa Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkkihanketta ja iso kiitos heille myös paikan päällä käynnistä.

Seinäjoen Sotilaspiirin Killalla oli kunnia luovuttaa Eduskunnan 1 varapuhemiehelle Paula Risikolle Killan standaarin maanpuolustustyön sekä Killan eteen tehdystä työstä 1.9.2023. Tilaisuudessa tuotiin myös Seinäjoen Sotilaspiirin muistomerkin kuvallista merkitystä esille. Onnittelut Paulalle!

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi alla olevasta linkistä.

Savonlinnan Seudun Maanpuolustuskilta ry

Kotisivut ovat työn alla…

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Satakunnan Tarkka-ampujat ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.