Tampereen Seudun Ratsuväen Kilta ry

Löydät linkin killan kotisivuille tästä:
http://www.ratsuvaenkilta.fi

Mistä on kyse

Tampereen Seudun Ratsuväen Kilta Ry eli tutummin Hämeen Eskadroona on vuonna 1964 perustettu vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jonka päätehtävänä on pitää toiminnallisesti yllä suomalaisen ratsuväen ja hevosvetoisen tykistön perinteitä. Kilta on perinneratsastajien oma joukko, joka toimii yhdyssiteenä eri sukupolvien välillä.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Pioneeriveteraanit perustivat killan vuonna 1980.

Perinneyksiköksi valittiin PionP 23 joka kuului Kenraalimajuri Aaro Pajarin johtamaan 18 divisioonaan.
Killan toiminnan pääpaino on maanpuolustuskoulutuksessa ja kurssituksessa.

Mistä on kyse

Kilta ja killan jäsenistö tekee yhteistyötä  Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  (MPK ) sekä puolustusvoimien kanssa.

Valtakunnan tasolla pioneerikillat yhdistää Pioneeriaselajin liitto ry (PAL) ,

joka on järjestänyt  vuosittaisen vapaaehtoisen kertausharjoituksen (VEH) vuosituhannen alusta.

 HAKKU-koulutusharjoituksen  järjestelyvastuu kiertää kiltoja ja aselajin koulutuspaikkoja  PV:n kanssa tehdyn viisivuotissuunnitelman mukaan.

Mitä sinä saat

MPK:n  pioneerikurssien (Sotva) aiheita kiltamme osalta  ovat mm. raivaaminen ja suluttaminen.

Raivaaminen on hyvin keskeinen toiminto sodan kuvassa.  Jalkaväkimiinojen kieltämisen jälkeen on erilaisten panosten ja herätemiinojen kehitys  ja käyttö Suomessa mennyt paljon eteenpäin.

Kilta ja killan jäsenistö  on ollut keskeisesti  mukana viime vuosikymmenen aikana  kehitetyn uuden linnoituskonseptin kouluttamisessa  ja linnoitteiden rakentamisessa.  Suojan edistäminen onkin havaittu sodassa erittäin tärkeäksi  tehtäväksi.

Mitä odotamme sinulta

Suomen kansalaisuutta ja motivaatiota vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä itsensä kouluttamiseen SOTVA taidoissa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Täytä jäsenhakemus tästä.

Toimintamme

Toiminta

Pioneeriaselajissa on hyvä mahdollisuus  siviiliammatin (varsinkin rakennusalan)  hyödyntämiseen ja henkilön uudelleen sijoittamiseen  reservissä.

MPK:n kouluttajakoulutuksen lisäksi  PAL on sopinut myös reserviläisten osallistumismahdollisuudesta palkatun henkilöstön kouluttajakursseille kiltojen esitysten perusteella.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Myös muu maanpuolustushenkinen toiminta  ja  asian kannatus on mahdollista.

Aselaji on mukana Museo Militariassa (Hämeenlinna) yhdistetyssä Tykistö-, Pioneeri – ja Viestimuseossa.

Maamme vanhin aselajilehti HAKKU täyttää sata vuotta 2.12.2023.

Myös maanpuolustukseen liittyviä webinaareja  linkitetään jäsenistölle.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Pertti  Koivuaho
puheenjohtaja
pjpertti.koivuaho@gmail.com

Petri Lyly
varapuheenjohtaja
petri.lyly@elisanet.fi

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pirkanmaan Viestikilta ry

Pirkanmaan viestikilta on viestitaistelijoiden kerho, joka tarjoaa korkeatasoista koulutusta ja samanhenkistä seuraa.

Tästä pääset Pirkanmaan Viestikillan kotisivuille.

Pirkanmaan Viestikilta ry
Kokkalantien 5
37500 Lempäälä
hallitus ät pviestikilta.fi

Mistä on kyse

Pirkanmaan Viestikilta ry on viestialan sotilaskoulutuksen saaneiden ja siitä kiinnostuneiden kilta. Sen perustivat aikoinaan 1966 viestialan sotaveteraanit, ja se toimii edelleen aktiivisesti Pirkanmaan alueella. Toimintaan kuuluvat ajankohtaiset mielenkiintoiset esitelmätilaisuudet viestiaselajiin liittyvistä aiheista, viestialan perinteiden, tietojen ja taitojen ylläpito, perinneradiotapahtumat sekä radioamatööritoiminta yhdessä OI3V Lylyn Viestivarikon radiokerhon kanssa.

Killalla on erinomaiset suhteet Puolustusvoimiin. Tämän takia jäsenillämme on mahdollisuus päästä paikkoihin ja tilaisuuksiin, joihin tavallisen kansalaisen olisi muutoin vaikeaa – jopa mahdotonta – päästä.

Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) ja Viestikiltojen liiton (VKL) jäsen.

Mitä sinä saat

Pirkanmaan Viestikilta ry on viestialan sotilaskoulutuksen saaneiden ja siitä kiinnostuneiden kilta. Sen perustivat aikoinaan 1966 viestialan sotaveteraanit, ja se toimii edelleen aktiivisesti Pirkanmaan alueella. Toimintaan kuuluvat ajankohtaiset mielenkiintoiset esitelmätilaisuudet viestiaselajiin liittyvistä aiheista, viestialan perinteiden, tietojen ja taitojen ylläpito, perinneradiotapahtumat sekä radioamatööritoiminta yhdessä OI3V Lylyn Viestivarikon radiokerhon kanssa.

Killalla on erinomaiset suhteet Puolustusvoimiin. Tämän takia jäsenillämme on mahdollisuus päästä paikkoihin ja tilaisuuksiin, joihin tavallisen kansalaisen olisi muutoin vaikeaa – jopa mahdotonta – päästä.

Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) ja Viestikiltojen liiton (VKL) jäsen.

Mitä odotamme sinulta

Annamme mielellämme lisätietoja toiminnastamme. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hallitus (at) pviestikilta.fi

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustettiin Tampereella Merivoimien vuosipäivän aattona 8.7.2013.
Merellistä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla eri organisaatioissa harjoitettu jo 1960­luvulta alkaen, ja oma aluskin meillä on ollut vuodesta 1987.
Kilta on Sininen Reservi ry:n jäsen ja kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon.

Mistä on kyse

Käytännössä kilta toimii M/S Pirkanmaa ­-aluksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteistyökumppanina muille sidosryhmille, esim. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK). Toiminta purjehduskauden aikana muodostuu erilaisista MPK­-kursseista, joilla useimmiten liikutaan Saaristomerellä. Gyltön linnakesaari Korppoossa on näissä harjoituksissa tullut tutuksi, mutta monessa välillä hieman eksoottisessakin paikassa on aluksella vuosien varrella käyty.

Mitä sinä saat

Jos merellinen toiminta kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan iästä, sukupuolesta ja sotilasarvosta riippumatta, eikä killan nimestä huolimatta asuinpaikankaan kanssa niin tarkkaa ole. Helppo tapa tutustua toimintaamme on tulla mukaan vuosittain toukokuussa Pansiossa ­järjestettävään yhteisharjoitukseen.

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

M/S Pirkanmaa on entinen merivoimien Hauki­-luokan kelirikkoalus Hankoniemi. Aluksen omistaa M/S Pirkanmaan Tukisäätiö ja sen kotisatama on Turun Pansiossa. Aktiiviaikanaan alus liikennöi mm. Hangon ja Russarön linnakesaaren välillä.

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Yhteisö & yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Timo Valli
040 833 7213
timo.valli(at)iki.fi

Sihteeri:
Kari Näriäinen
050 411 0011
kari.nariainen(at)gmail.com

Y-tunnus: 3074191-8

kuvia

M/S Pirkanmaa

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pirkanmaan Kiltapiiri ry

Pirkanmaan Kiltapiiri ry on pirkanmaalaisten maanpuolustuskiltojen yhteistyöelin.
Kiltapiiriin ei voi liittyä jäseneksi – kiltoihin voi.

Kiltapiiri on perustettu 1962 ja nimi on otettu käyttöön 1968, josta lasketaan toimintavuodet. Sen tarkoituksena on tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä, pitää yhteyttä sotilaslääniin sekä muihin alueella toimiviin maanpuolustusjärjestöihin.

Pirkanmaan Kiltapiirin alueella toimi 21 kiltaa.

Puheenjohtaja:
ota yhteys liittoon:
mpkltoimisto@mpkl.fi

Varapuheenjohtaja: Tapio Kaakkolammi, tapio.kaakkolammi@gmail.com

Sihteeri/rahastonhoitaja: Arto Kuusiaho, arto.kuusiaho@teliacompany.com

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Lentovarikon kilta ry

”Yhdysside lentokoneteollisuuden ja Puolustusvoimien henkilöstön välillä.” 

Linkki killan kotisivulle löytyy tästä:
https://www.lentovarikonkilta.fi

Mistä on kyse

Killan tarkoituksena on maanpuolustusaatteen ja ilmailuhengen vaaliminen, Lentovarikon perinteistä nykyisin vastaavan Järjestelmäkeskuksen Ilmajärjestelmäosaston ja ilmailuteollisuuden entisen ja nykyisen henkilöstön yhdyssiteenä toimiminen sekä Lentovarikon ja sen seuraajaorganisaatioiden perinteiden vaaliminen. 
Lentovarikon Kilta perustettiin Ilmavoimien Varikon 58. vuosipäiväjuhlan yhteydessä 4.4.1991 Pirkkahallin vanhassa lentokonehallissa. Juhlapuhujana kenrl Pertti Tolla.

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Lentotekniikan Kilta ry

Lentotekniikan Kilta ry perustettiin Kauhavalla 4.11.1966 lentoteknillisen koulutushaaran ja Ilmavoimien Teknillisen Koulun joukko-osastokillaksi. Kun Teknillinen Koulu siirtyi Kauhavalta Kuoreveden Halliin, killan kotipaikaksi valittiin Kuorevesi.  Vuonna 2000 Kuoreveden kunta lakkautettiin ja liitettiin Jämsään, joka on nykyisin killan kotipaikka. Killan toiminta-alueena on koko Suomi. Kilta on Ilmavoimien Kiltaliiton ja Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsen.

Paikallisosastotoiminta aloitettiin 1975. Toiminta on tällä hetkellä hiljaista, osastotoimintaa viritellään tällä hetkellä uudestaan mm. Turkuun.

Linkki killan kotisivuille löytyy tästä:
http://www.lentotekniikankilta.fi

Mistä on kyse

Killan tarkoitus on maanpuolustushengen ja ilmailutekniikan vaaliminen, seka lentoteknillisissä tehtävissä palvelleiden, tai alasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimiminen. Tarkoituksena on myös lähentää siviiliväestöä perinnejoukko-osastoon Ilmavoimien teknilliseen kouluun, vaalia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja seka edistää alalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä, seka tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja kiltajäseniä.

Mitä sinä saat

Kilta kerää perinneaineistoa, pitää Hallinportti-ilmailumuseota, ylläpitää ja lennättää Gloster Gauntlet GT-400-konetta, julkaisee kiltaan liittyviä painotuotteita, seka järjestää juhla-, kokous-, näyttely-, esitelmä-, kurssi-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis-ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Kilta julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Lentoratas-jäsenlehteä.   

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Vuosien varrella Kilta on osallistunut muistomerkkien pystyttämiseen itsenäisesti ja yhdessä muidenin organisaatioiden kanssa:
* Mekaanikkokoulun muistolaatta 1968 Kruununkylän kansanopistolle
* Lentäjien muistomerkki 1968 Ilmasotakoululle
* Ilmavoimien koulutuskeskuksen muistolaatta 1969 Turun Vähä-Heikklän rantakallioon
* Mekaanikkokoulun muistolaatta 1970 Santahaminaan
* Mekaanikkokoulu-Lentojoukkojen teknillinen koulu-muistolaatta 1971 Uttiin
* Lentojoukkojen teknillinen koulu, Ilmasotakoulun teknillinen koulutusosasto, Ilmavoimien Teknillinen Koulu-muistolaatta 1981 Ilmasotakoulun linnarakennukseen
* Ilmavoimien 1. lentoaseman muistomerkki 1988 Kolhoon
* Sotamekaanikkokurssit-muistolaatta 1993 Tampereen Rantaperkiön koululle
* Hävittäjälaivue 34: n muistopatsas 1999 Kymin Ohrakankaalle.   

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Karjalan Prikaatin Kilta ry – Tampere

Kotisivut ovat työn alla….

Mistä on kyse

Mitä sinä saat

Mitä odotamme sinulta

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.

Ilmavoimien Viestikilta ry

Ilmavoimien Viestikilta on Ilmavoimien viesti-, tutka- ja johtamisjärjestelmistä kiinnostuneiden yhteisö. Järjestämme kaksi kokous-ja tutustumisviikonloppua vuodessa, teemme alan perinne- ja historiatyötä ja toimimme Ilmavoimien Kiltaliitossa.

Killan sääntöjen mukaan jäseneksi hakeutuvan tulee olla hyvämaineinen ja hyväksyä killan tarkoitus. Jäsenet hyväksyy killan hallitus. Killassa on 330 jäsentä.

Linkki killan kotisivuille löytyy tästä:
http://www.ilmavoimienviestikilta.fi

Mistä on kyse

Kilta on perustettu 5.12.1965 ilmavoimien viesti- ja tutka-alalla palvelleiden henkilöiden yhdistykseksi. Nykyisin kilta on ilmavoimien ja siviili-ilmailun viesti- ja johtamisjärjestelmäaloista kiinnostuneiden yhdistys.

Killan perinnejoukko-osastoja ovat Ilmavoimien Viestikoulu (nykyisin Ilmasotakoulu) ja Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos.

Mitä sinä saat

Saat oikeuden osallistua killan kokouksiin ja muihin killan tilaisuuksiin.
Kiltakokouksissa ja mahdollisena killan toimihenkilönä voit vaikuttaa asioihin,
voit kiltatoiminnan kautta pitää yhteyttä entisiin palvelustovereihisi, luoda uusia tuttavuuksia ja tutustua ja osallistua muiden ilmavoimien kiltojen ja ilmasiltojen tarjoamiin tutustumiskäynteihin, retkiin ja tapahtumiin.
Saat kotiisi Pilven Veikko-lehden kahdesti vuodessa MPKL:n Maanpuolustaja-lehden lisäksi. Monipuolinen ja korkeatasoinen julkaisu sisältää ilmavoimien ja ilmavoimien kiltojen sekä ajankohtaisia että perinteisiin liittyviä asioita.
Jäsenkirjeet kertovat kokouksista, retkistä ja kiltatoiminnan tärkeistä tapahtumista vuoden aikana.

Mitä odotamme sinulta

Kiltatoiminta ei perustu sotilas- eikä siviiliarvojen varaan. Kiltatoiminta on epäpoliittista.

Ilmavoimien Viestikilta ry kuuluu Ilmavoimien kiltaliitto ry:n, joka on jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:ssä.

Kaikki ilmavoimien viestialan yksiköissä ja siviili-ilmailun vastaavissa tehtävissä palvelevat tai palvelleet henkilöt voivat hakeutua killan jäseniksi saamastaan koulutuksesta tai tehtävästä riippumatta. Ilmavoimien valmius- tai kansalaisen turvakurssit ovat hyviä koulutustilaisuuksia, joiden pohjalta voi hakeutua kiltatoimintaan.

Killan sääntöjen mukaan jäseneksi hakeutuvan tulee olla hyvämaineinen ja hyväksyä killan tarkoitus. Jäsenet hyväksyy killan hallitus. Killassa on n. 450 jäsentä.

Toimintamme

Toiminta

Sotilastaidot

Koulutus

Kehittyminen reservissä

Tukiprojektit

Yhteisö & yhteystiedot

Postiosoite:
Bredantie 12 J
02700 Kauniainen

Killan sähköposti: tiedustelut(at)ilmavoimienviestikilta.fi

Puheenjohtaja
Tapio Haapamäki
Ilmavoimien Varikko PL 69
33541 TAMPERE
p. 0299 573401

IVKpuheenjohtaja(a)gmail.com
tapiohaapamaki(a)gmail.com

kuvia

Tule mukaan kiltatoimintaan!

Liity jäseneksi. Löydät meidät myös somesta.